– Pierwszy scenariusz aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r (PEP2040) pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy, nawet tygodni – zapowiada Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

Dodał, że już widać zwiększenie produkcji energii z OZE i zmniejszenie roli gazu.

Przyspieszenie prac

Wiceszef resortu klimatu i środowiska podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji poinformował, że prace nad aktualizacją Polityki energetycznej Polski do 2040 r (PEP2040) już się rozpoczęły. Formalnie aktualizacja PEP2040 ma nastąpić w 2023 r.

– Już pracujemy. Chcemy w najbliższym czasie przygotować pierwszy projekt. Naszym celem jest, żeby przygotować pierwszy scenariusz w ciągu najbliższych miesięcy może nawet tygodni. Natomiast pełniejsza aktualizacja – zgodna z ustawą – to jest pewnie dłuższa perspektywa – powiedział Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że już teraz ministerstwo obserwuje większe przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła niż to wcześniej zakładano w PEP2040. Dodał, że “widzimy też ograniczenie roli gazu”.

Cele PEP2040

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Dokument zakłada m.in., że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Polityka opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza.

Zgodnie z Polityką, w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Kolejne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. – ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Rozbudowie ulec ma infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, przy zapewnieniu dywersyfikacji kierunków dostaw.

Zgodnie z dokumentem sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, a działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym.

Czytaj więcej

Skomentuj