Zdaniem ekspertów większość polskich firm, szczególnie małych i średnich, starających się o wsparcie z UE, nie uiszcza opłat za korzystanie ze środowiska. Jeśli Komisja Europejska dopatrzy się uchybień w tym zakresie, Polska może stracić część unijnych funduszy – ostrzega „Gazeta Prawna”.

Przedsiębiorstwa, które emitują zanieczyszczenia, mają obowiązek raz na pół roku zapłacić opłatę środowiskową, czyli swojego rodzaju podatek za korzystanie ze środowiska naturalnego. Dotyczy to firm, które zanieczyszczają powietrze, wodę lub w inny sposób negatywnie wpływają na środowisko. Mimo że taki obowiązek istnieje od kilku lat, to zdecydowana większość przedsiębiorstw nie płaci. Żadna firma, która nie ma uregulowanych takich należności, nie może się ubiegać się o unijną pomoc.

Przedsiębiorca, który stara się o wsparcie z UE, podczas składania wniosku oświadcza, że nie zalega z żadnymi należnościami wobec państwa. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie uiszcza opłaty środowiskowej, musi się liczyć z koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Grozi mu również odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Mimo że zagrożenie jest poważne, to z ustaleń „Gazety Prawnej” wynika, że do tej pory tylko jedna instytucja, która dzieli fundusze UE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwraca uwagę na obowiązek uiszczania opłat środowiskowych. We własnym interesie, bo wpływy z opłaty trafią do niego oraz innych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. – Jednym z warunków udzielenia wsparcia jest wywiązywanie się z obowiązku uiszczenia opłat środowiskowych – mówi Krzysztof Walczak, rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Urzędnicy twierdzą, że obowiązek kontrolowania firm spoczywa na wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Służby ekologiczne nie dysponują jednak odpowiednią liczbą ludzi, by móc kontrolować wszystkich. Dlatego koncentrują się na największych firmach, ewentualnie reagują na sygnały z rynku. A to zachęca do unikania opłat.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj