Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody” Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO na lata 2007-2013.

Łączna wartość projektów przygotowanych przez powiaty: Jarociński, Kościański i Turecki oraz Miasto Poznań wynosi 897,8 tys. zł  natomiast maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 628,5 tys. zł.

Z Powiatem Tureckim podpisano umowę przewidującą dofinansowanie projektu  „Kampania promocyjno – informacyjna powiatu tureckiego na rzecz ochrony przyrody II”. Koszty całkowite wynoszą102 tys. zł natomiast wartość dofinansowania 71,4 tys. zł

Umowa z Powiatem Kościańskim przewiduje dofinansowanie projektu „Drzewa o historii, Ptaki o współczesności – ekologiczna kampania informacyjna i stworzenie ścieżki  edukacyjnej: Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego”. Łączna wartość wynosi 119,4 tys. zł, natomiast dofinansowanie – 83,6 tys. zł.

Z Powiatem Jarocińskim podpisano umowę  na dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Górze” o całkowitej wartości 276,4 tys. zł, natomiast dofinansowanie 193,5 tys. zł.

Z Miastem Poznań została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Ecodriving” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko, poprawić bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodem”. Wartość projektu wynosi 399.9 tys. zł natomiast dofinansowanie 279,9 tys.zł.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj