Samorząd województwa wielkopolskiego ogłosił projekt budżetu na przyszły rok. Na inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 910 mln zł, czyli o ponad 150 mln zł więcej niż w 2021 r. Zgodnie z planem wydatki samorządu regionu wyniosą ponad 2 mld zł.

W przyszłym roku województwo wielkopolskie ma osiągnąć dochody na poziomie ponad 1,9 mld zł a wydatki sięgną prawie 2,1 mld zł. Deficyt budżetu ma wynieść 119 mln zł. Skarbnik województwa zaznaczyła, że zostanie on pokryty ze środków własnych samorządu. W 2022 r. zadłużenie województwa ma wynieść ponad 303 mln zł, czyli 15,5 proc. ogólnych dochodów.

– Głównym celem budżetu jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej, która w stosunku do dochodów bieżących jest dość znaczna, bo wynosi w tej chwili 27%. Chodzi o to, żeby wypracować taką nadwyżkę, która umożliwi nam w przyszłych latach pokrycie na środki, których będziemy potrzebowali z zewnątrz – mówi Elżbieta Kuzdro-Lubińska, skarbnik województwa.

Drogi, ochrona zdrowia i koleje

Inwestycje na poziomie ponad 910 mln zł będą stanowić prawie 44% wydatków budżetowych. Wydatki na inwestycje będą o ponad 151 mln zł wyższe niż w 2021 r. Najwięcej pochłoną inwestycje w budowę dróg publicznych (ponad 300 mln zł) oraz na ochronę zdrowia (prawie 291 mln zł). 100 mln zł  wielkopolski samorząd przeznaczy na bieżące utrzymanie dróg i mostów. Wśród wydatków na drogi będą dominować projekty związane z budową obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w Gostyniu – 61,7 mln zł, Wronkach – 20,5 mln zł i Rogoźnie – 9 mln zł. Na budowę mostu nad Wartą w Rogalinku samorząd wyda w przyszłym roku ponad 25 mln zł. Wśród inwestycji w ochronę zdrowia najwięcej pieniędzy (84,2 mln zł) samorząd wyda na dokończenie budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu. Warta łącznie prawie 460 mln zł inwestycja ma zostać zakończona w połowie przyszłego roku. Na rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii województwo wyda z kolei 22 mln zł. 230 mln zł z wydatków bieżących samorząd przeznaczy w przyszłym roku na organizowanie i dofinansowanie kolejowego transportu pasażerskiego.

Kultura

W przyszłym roku samorząd regionu planuje wydać prawie 14 mln zł na modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego w Poznaniu i prawie 5 mln zł na rozbudowę infrastruktury Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Z kolei na dotacje podmiotowe dla 21 samorządowych instytucji kultury z budżetu Wielkopolski trafi ponad 131 mln zł.

Współpraca z samorządami

Wśród programów dotyczących współpracy województwa z samorządami regionu najwięcej (21 mln zł) zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę małych zbiorników retencyjnych i zakup sprzętu do ewidencji gruntów. Z kolei na program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” trafi 6,7 mln zł. Na program profilaktyki leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in-vitro województwo wyda 2 mln zł.

– To budżet przejściowy, realizowany między dwiema unijnymi perspektywami finansowymi Kończymy projekty, które są współfinansowane z budżetu UE na lata 2014-2020 i już przygotowujemy inwestycje, które rozpoczną się z wykorzystaniem funduszy z budżetu UE na lata 2021-2027. Trzeba otwarcie powiedzieć, że jeszcze wiele elementów tego unijnego finansowania nie jest przesądzonych, ponieważ nie ma jeszcze podpisanej umowy partnerstwa pomiędzy rządem a KE, tym samym nie rozpoczęły się nasze negocjacje w Brukseli na temat ostatecznego kształtu programu finansowanego z budżetu unijnego dla Wielkopolski. Prawdopodobnie stanie się to w drugiej połowie przyszłego roku – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Dopiero po tych uzgodnieniach samorząd będzie mógł zacząć planować wykorzystanie funduszy europejskich do celów inwestycyjnych.

Nowe reguły

Drugim elementem „przejściowości” budżetu na 2022 r. są nowe reguły pozyskiwania dochodów samorządu województwa z podatku CIT. Według wielu samorządowców, nie tylko tych z Wielkopolski, tutaj bez wątpienia nastąpiła centralizacja dysponowania tym podatkiem. To jest efekt wprowadzenia Polskiego Ładu.

– Nie ukrywam, że z dużym niepokojem patrzymy na ten mechanizm, który pozbawia nas możliwości swobodnego korzystania z podatków, zwłaszcza CIT, a będziemy podlegać bardzo ścisłym regulacjom i decyzjom ministra finansów, który będzie zasilał budżet województwa przede wszystkim miesięcznymi transzami – mówi marszałek Woźniak.

Budżet proobywatelski

W przyszłorocznym budżecie najwięcej, bo 2/5 wydatków inwestycyjnych pochłoną projekty transportowe, a 1/5 zostanie przeznaczona na opiekę zdrowotną i politykę społeczną.

– Trzeba podkreślić, że jest to budżet bardzo proobywatelski, a przekłada się to na bardzo wiele programów, które samorząd województwa w bardzo wielu obszarach dedykuje samorządom i organizacjom pozarządowym – zaznacza marszałek.

Przyjęty 15 listopada przez zarząd województwa wielkopolskiego projekt budżetu na przyszły rok został skierowany do przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zostanie przekazany radnym. Projektem zajmie się też Regionalna Izba Obrachunkowa.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj