Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczął procedurę przetargową na budowę brakującego fragmentu S1, tzw. obejście Węgierskiej Górki. Nieco ponad 8,5-kilometrowy odcinek może kosztować nawet 1,5 mld zł.

Odcinek od węzła Przybędza do węzła Milówka to ostatnia brakująca część drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń. Jak zapewnia GDDKiA, cała inwestycja pozwoli na połączenie, biegnącej południkowo drogi ekspresowej S1 ze słowacką autostradą D3.

16 stycznia katowicki oddział GDDKiA przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące budowy. Przetarg ma zostać ogłoszony od razu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ramach budowy „obejścia Węgierskiej Górki” powstanie nieco ponad 8,5 km dwupasmowej drogi, dwa węzły, ale również 11 obiektów inżynierskich (m.in. mostów i estakad) oraz dwa, dwukomorowe tunele. Jeden z nich ma liczyć ponad 800 m, drugi – niemal kilometr. Przyszły wykonawca tego odcinka będzie musiał opracować także  dokumentację całego projektu.

– Rozpatrzono trzy warianty przebiegu trasy, a ostatecznego wyboru dokonano po wyczerpujących konsultacjach ze społeczeństwem – czytamy na stronie GDDKiA. – 5 maja 2009 r. uzyskano dla drogi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 6 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi Przybędza – Milówka jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz przewidziana do finansowania ze środków POliŚ 2014-2020. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na rok 2019. Kierowcy mają przejechać tym odcinkiem w roku 2022.

“Ekspresówka” S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń dziś liczy ponad 45 km. Przebiegając przez Śląsk, Beskid Żywiecki i Słowację stanowi część korytarza Transeuro­pejskiej Sieci Drogowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej.

Źródło: GDDKiA

Czytaj więcej

Skomentuj