Wniosek o dofinansowanie projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pt.: „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” jest poprawny pod względem formalnym i spełnia warunki uzyskania pomocy na realizację inwestycji – poinformował Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2012 i zakłada m.in. wybudowanie ponad 3 km sieci cieplnej w rejonie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Włocławka. Projekt zakłada ograniczenie niskich emisji pochodzących z procesu spalania w przydomowych piecach i kuchniach węglowych, które są często używane przez mieszkańców Śródmieścia. Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.3. pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza”.

źróło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj