1 / 5

W Łodzi trwa konferencja poświęcona wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w branży wod-kan. Na dwudniowe wydarzenie (8-9 grudnia), zorganizowane pod hasłem “Woda. Ścieki. Osady” zaprosiła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Była to druga edycja Konferencji “Woda. Ścieki. Osady. Aspekty prawne i finansowanie – Warsztaty”, podczas której tym razem skupiono się na ważnych dla branży kwestiach związanych z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów. Do takich spraw należy zakaz składowania osadów ściekowych na składowiskach, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku a także nowe postanowienia ustawy o OZE. – Nasza branża pokładała wielkie nadzieje w ustawie o OZE. Długo trwały konsultacje i negocjacje szczególnie dotyczące definicji biomasy. Przez te problemy udało się Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, która reprezentowała branżę, przejść zwycięsko. Dla gospodarki wod-kan kwestia była istotna. Uznanie osadu za biomasę daje szansę wielu przedsiębiorstwom na uzyskanie wsparcia finansowego na budowę instalacji biogazowych, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemów związanych z gromadzeniem osadów. Wpłynąć może także na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach, być może, uniezależnić przedsiębiorstwo od źródeł zewnętrznych. Istnieje też możliwość sprzedaży uzyskanej nadwyżki – wyjaśniała Dorota Jakuta, prezes IGWP.

Zmiany w ustawie OZE = zmiany dla branży wod-kan

Zaproszeni specjaliści dyskutowali m.in. o przepisach ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), na podstawie których od 2016 r. wsparcie dla OZE będzie następować w systemie aukcyjnym. Wspomniana ustawa oraz rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określa wielkość wsparcia i zmienia aktualnie funkcjonujące realia.

Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski objaśnił słuchaczom różnice między nowym systemem wsparcia OZE (systemem aukcyjnym) a dotychczasowym systemem (zielonych certyfikatów) oraz wpływ tych zmian na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan – Pojawienie się systemu aukcyjnego niesie ze sobą pewną barierę. Przedsiębiorstwa muszą bowiem przygotować projekty nie mając pewności, że wygrają aukcję. Muszą również ponieść koszty przygotowania takich projektów, co wynosi ok. 5-10% pełnych nakładów inwestycyjnych. To jest podstawowa zmiana pojawiająca się w nowym systemie. – wyjaśniał G. Wiśniewski.

Wyzwania stojące przed branżą po 1 stycznia 2016 r., z perspektywy przedsiębiorstwa wod-kan, wytwarzającego energię odnawialną, zaprezentował dr Tadeusz Żaba z MPWiK w Krakowie. Podkreślał, iż nowe procedury związane z systemem aukcyjnym są dużo bardziej skomplikowane: – Ograniczony do 15 lat okres wsparcia może skutkować problemami z opłacalnością niektórych inwestycji (z uwagi na długi okres zwrotu nakładów). Pojawiły się także problemy z uzyskaniem świadectw pochodzenia w eksploatowanych instalacjach uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE.

Okazuje się także, że m.in. w krakowskim MPWiK pojawiły się niejasności wynikające ze zmiany przepisów i problemy z wpisem na „listę wytwórców prowadzących działalność regulowaną” mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów. – Niewpisanie na „listę” powoduje brak możliwości uzyskania świadectw pochodzenia, co zmienia zasady w trakcie obowiązywania koncesji. W związku z tym wydaje się zasadne, aby wszyscy dotychczasowi wytwórcy posiadający ważne koncesje zostali z automatu wpisani na „listę” – mówił dr Tadeusz Żaba.

Nowa perspektywa finansowa

Uczestnicy konferencji mieli również okazję posłuchać o nowych możliwościach finansowania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wiążą się one z wprowadzeniem perspektywy unijnej 2014-2020, która otworzyła nowe możliwości dotowania inwestycji. Jednak z jej nadejściem zmieniły się programy, działania i osie priorytetowe, a także wytyczne poszczególnych obszarów dotacyjnych oraz dokumentacje składanych wniosków. Ponadto, środki dostępne są w różnych instrumentach finansowania i znajdują się w gestii wielu instytucji.

Zawiłości nowych możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 starali się wyjaśnić zaproszeni przedstawiciele instytucji państwowych. O dotacjach z zakresu Regionalnych Programów Europejskich mówił Piotr Machański, Naczelnik Wydziału Wsparcia Zarządzania Programów i Projektów Regionalnych. Niuanse pozyskiwania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówił Krystian Szczepański, wiceprezes tej organizacji. Natomiast przedstawiciele firmy Stratego – Aleksander Szalecki i Piotr Sękowski wyjaśniali funkcjonowanie programów pomocowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowością konferencji z cyklu “Woda. Ścieki. Osady”, są warsztaty praktyczne wprowadzone do programu drugiego dnia spotkania. Dzięki nim uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu systemu aukcyjnego, a także źródeł i możliwości pozyskiwania funduszy. Prowadzone przez praktyków zajęcia uwzględniają współpracę z uczestnikami oraz przykładowe realizacje.

Czytaj więcej

Skomentuj