Na głębokości 2,9 kilometra, na dnie kopalni, zespół badaczy znalazł wody podziemne, które mogą liczyć sobie nawet 1,2 mld lat. To rewelacyjne odkrycie może przybliżyć świat nauki do poznania kwestii rozwoju życia w bardzo trudnych warunkach.

Wody podziemne znaleziono w Republice Południowej Afryki, w kopalni uranu i złota w Moab Khosong. Naukowcy prowadzą tu badania górnicze na ogromnych głębokościach. Kopalnia jest położona w basenie geotektonicznym Witwatersrand, na terenie, który kiedyś był kraterem. Skały, z których wydobywa się uran i złoto to najczęściej granity-zieleńce, gnejsy tonalitowo-granodiorytowe, czyli skały metamorficzne, i inne skały maficzne i osadowe. Zasadnym wydawałoby się zatem pytanie jaki związek może mieć odkryta woda ze skałami bogatymi w uran i produkcją wodoru, czy helu.

Chemolitotrofy w roli głównej

Okazuje się, że elementem wspólnym tego układu są mikroorganizmy chemolitotroficzne, u których głównym źródłem energii jest utlenianie związków nieorganicznych. Zasadniczo chemolitotrofami są tylko bakterie, i od dawna było wiadomo o obecności tych organizmów na dużych głębokościach w skorupie ziemskiej. Skały, w których naukowcy odkryli wody podziemne, są wzbogacone w uran, czyli pierwiastek promieniotwórczy. Jego obecność, a konkretnie promieniowanie z niego pochodzące, prowadzi do procesu radiolizy, w wyniku którego powstaje duże stężenie wodoru. Wodór natomiast staje się następnie źródłem energii dla chemolitotrofów, czyli bakterii wodorowych. Zasoby wodne w tym przypadku mogą stanowić rolę magazynu tego źródła energii dla owych organizmów.

Wody podziemne na 3 km – lepiej ich nie pić

Oczywiście znalezione w kopalni wody podziemne to nie czyste H2O, ale raczej roztwór wodny, w którym rozpuszczonych jest wiele pierwiastków chemicznych, takich jak np. uran, tor, potas, czy wodór. Roztwór ten znajduje się w zamkniętym skalnym systemie bez dostępu do środowiska zewnętrznego, i wykazuje się niezwykle wolnym tempem interakcji ze skałami. Właśnie dlatego jest bardzo interesujący dla badaczy.

Inne planety

Odkrycie naukowców w Moab Khosong może nieść za sobą szerokie implikacje w badaniach nad źródłami życia na innych planetach. Jeśli bowiem na kilkukilometrowych głębokościach na Ziemi znajduje się roztwór wodny, który jest źródłem pożywienia dla konkretnych bakterii, to może podobne systemy wodno-skalne mogą funkcjonować również na innych planetach Układu Słonecznego.

źródło: Focus.pl

Czytaj więcej

Skomentuj