Zarząd Wód Polskich spotkał się w czwartek z przedstawicielami działających w Wodach Polskich związków zawodowych. Rozmawiano o problemach pracowniczych.

Dyskutowano m.in. o potrzebie uzgodnienia regulaminów, w tym regulaminu wynagradzania. Ustalono, że przedstawiciele związkowców wejdą w skład  zespołu powołanego dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Zespół ten spotka się 22 lutego w Warszawie. Delegaci ze strony związkowej i pracodawcy będą upoważnieni do wypracowania treści regulaminu wynagradzania w Wodach Polskich.

– Powołanie tego zespołu jest koniecznie. Przedstawiliśmy propozycję regulaminu negocjacji i mamy nadzieję, że zostanie on przyjęty. Nie wykluczamy jednak wprowadzanie do niego korekt – powiedział po spotkaniu Jan Śniadek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność RZGW Kraków. Ocenił, że atmosfera spotkania była dobra, ale  oczekuje konkretnych uzgodnień podczas kolejnych rozmów.

Prezes prosi o niepodgrzewanie nastrojów

Prezes Przemysław Daca zapewniał przedstawicieli związków zawodowych, że zarząd Wód Polskich dokłada wszelkich starań, by poprawić warunki pracy. – Wiem, że sytuacja niektórych pracowników jest trudna. Proszę o pomoc, ponieważ problemy musimy rozwiązywać razem – powiedział prezes Przemysław Daca. Zaapelował do przedstawicieli związków zawodowych, by nie podgrzewali negatywnych nastrojów, dlatego że nie chodzi o temperaturę sporu, tylko o konkretne rozwiązania dla pracowników i jakość funkcjonowania instytucji. Dodał, że wizytuje jednostki w terenie, ponieważ chce osobiście spotykać się z pracownikami, żeby jeszcze lepiej poznać ich potrzeby.

“Solidarność” chce zwrócić się do premiera

Marcin Jacewicz, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ “Solidarność” PGWWP przekazał na ręce prezesa listę żądań związków zawodowych. Są wśród nich m.in. unieważnienie zarządzeń prezesa wprowadzających regulaminy pracy i wynagradzania, podniesienie płac, zaprzestanie wręczania i unieważnienie porozumień zawieranych z pracownikami.

Marcin Jacewicz powiedział nam, że lista została złożona w trybie sporu zbiorowego, co daje związkowi możliwość podjęcia akcji protestacyjnej. Związek dał czas zarządowi PGWWP na spełnienie ich do 23 lutego. Jacewicz dodaje, że Wodom Polskim grozi rozpad, jeśli z końcem miesiąca pracownicy będą składać wypowiedzenia z winy pracodawcy. “Solidarność” chce zwrócić się do premiera o dofinansowanie rozruchu przedsiębiorstwa.

Wody Polskie: trwają rozmowy ze związkowcami

Prezes Przemysław Daca zapewnił, że sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych instytucji poszczególne postulaty będą spełniane. Ustalono, że z czasem będą powoływane zespoły robocze do konkretnych spraw. – Nie mogę składać obietnic bez pokrycia, bo jestem odpowiedzialnym pracodawcą – powiedział prezes Przemysław Daca.

Czy będą wypłacone “trzynastki”?

Ważnym tematem narady były także tzw. trzynastki. Pracownikom, którzy do końca ubiegłego roku byli zatrudnieni w urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych powinni wypłacić je marszałkowie i starostowie. Związkowcy poinformowali, że liczne są przypadki niewypłacenia trzynastych pensji przez te organy. Prezes Przemysław Daca zapewnił, że wystosuje pismo do poprzednich pracodawców części pracowników Wód Polskich, by wszyscy na pewno otrzymali „trzynastki”.

Czytaj więcej

11 Komentarze

  1. Biorąc pod uwagę to robiły zarządy melioracji czyli bicie rekordów, tj WYKOSZENIE, KRZACZKI i kilometry cieków naturalnych….bez usuwania namułu, walki z bobrami to będzie TYLKO LEPIEJ.
    Na pomorzu TRAGEDIA- rzeki pełne po brzegi wody, roboty odbierane z opóźnieniami…. KOSZTORYSY robione zza biurka….

Skomentuj