Samorządy wojewódzkie są w stanie przejąć, a co najważniejsze szybko zakontraktować pieniądze na realizację projektów wodno-kanalizacyjnych i drogowych zgłoszonych przez jednostki samorządowe. Chodzi o pieniądze z naborów, które już są przeprowadzone. To środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, niewykorzystane przez Wody Polskie.

Wody Polskie najprawdopodobniej nie zdążą zrealizować wszystkich zadań na czas. Na chwilę obecną tylko 20 projektów ze 196 zgłoszonych może być pewnych realizacji w terminie. Przedstawiciele Związku Województw RP są mocno zaniepokojeni stanem przygotowania projektów planowanych do realizacji przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” PROW 2014-2020.

Stanowisko samorządowców

Zarząd związku przyjął stanowisko w sprawie zagrożenia wykorzystania środków na operacje typu „Zarządzania zasobami wodnymi” w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– W ramach tego typu operacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłoszonych zostało 196 projektów aktualnie ocenianych przez ekspertów powołanego przez ministra organu opiniodawczo-doradczego. Z w/w liczby projektów tylko 20 posiada dokumentację techniczną i jest gotowa do realizacji. Pozostałych 176 projektów nie posiada dokumentacji i odpowiednich zezwoleń i – zdaniem przedstawiciela Wód Polskich – będzie gotowa do realizacji w grudniu 2023 r. – czytamy w stanowisku zarządu Związku Województw RP.

Termin nierealny

Zdaniem samorządowców, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Wód Polskich w tym zakresie, wskazany termin wydaje się nierealny do dotrzymania. Według Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego, obawy przede wszystkim dotyczą możliwości zakontraktowania robót, ich realizacji i zakończenia przyjętych do dofinansowana projektów do 30 czerwca 2025 r.

Pieniędzy dla gmin może nie być

Beneficjentami programu są gminy, ale trzeba pamiętać, że konkursy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego miały odbyć się po zakończeniu kontraktowania środków z PGW Wody Polskie. Może się więc okazać, że realizacja tych założeń nie będzie możliwa. Dlatego zarząd Związku Województw RP apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne przeprowadzenie głębokiej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i podjęcie natychmiastowych działań w ramach PROW 2014-2020. Samorządy wojewódzkie potwierdzają też gotowość przejęcia i szybkiego zakontraktowania dodatkowych środków na realizowanie projektów wodno-kanalizacyjnych i drogowych zgłoszonych przez jednostki samorządowe w ramach przeprowadzonych już naborów dla których brakuje środków finansowych.

Czytaj więcej

Skomentuj