1 / 2

Ulica pełna drzew i z ogródkami gastronomicznymi – tak łodzianie zaprojektowali ulicę Stefanowskiego.

W tym roku zrealizowany zostanie wniosek mieszkańców zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Przebudowana zostanie ul. Stefanowskiego między ul. Potza,
a ul. Radwańską. Koncepcję przebudowy przygotowali sami Łodzianie.

– Ulica po przebudowie ma być zieloną przestrzenią, przeszywającą tkankę miejską, łączącą ze sobą dwa kampusy Politechniki Łódzkiej oraz okoliczne tereny zieleni, będąc strefą spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku – przedstawia Adam Owczarek, wnioskodawca projektu.

– Przy pracach uczestniczył zespół projektowy, którymi członkami są studenci Politechniki Łódzkiej – Patryk Wacławiak, Milena Rypa, Daria Bartosik i Jan Kowalski – dodaje wnioskodawca.

Projekt zakłada wprowadzenie struktury modułowej. Multifunkcjonalne przestrzenie
w pasmach zieleni, rozgraniczające strefy piesze od pieszo-jezdnych. Wytyczone zostaną miejsca parkingowego i przestrzeń na ogródki gastronomiczne czy parklet.

– Zakres prac, który mamy do wykonania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksową przebudowę pasa drogowego – informuje Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Ulica po przebudowie będzie miejskim podwórcem, którego przestrzeń przeznaczona będzie dla wszystkich użytkowników ruchu. Podczas przebudowy usunięte zostaną kolizje z uzbrojeniem podziemnym, ustawione zostanie nowe oświetlenie i pojawią się elementy małej architektury jak ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Zakres prac obejmuje również skrzyżowania z ulicami Radwańską i Potza. Całości dopełnią drzewa i niska zieleń.

– Projekt powinien być gotowy w drugiej połowie roku, aby na jesień ruszyć
z przebudową. Obecnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Przebudowa spotkała się również z zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców
i prywatnych inwestorów, którzy zgłaszają uwagi i razem tworzą miejską przestrzeń – informuje Katarzyna Mikołajec.

Czytaj więcej

Skomentuj