Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie zakończył spór dotyczący wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. Oznacza to, że WPGO zostało oficjalnie unieważnione. Co teraz? Jakie kroki musi teraz podjąć samorząd?

Spór dotyczył zakwestionowania przez wojewodę mazowieckiego dwóch uchwał sejmiku. Chodziło o błędy proceduralne popełnione podczas uchwalania WPGO.

Wśród zastrzeżeń wojewody znalazły się m.in. brak opinii ministra środowiska, brak konsultacji społecznych dla ostatecznej wersji dokumentu czy uniemożliwienie współtworzenia WPGO prywatnym firmom zajmującym się odpadami.

Więcej szczegółów na temat sporu publikuje portal Prawo Dla Samorządu.

Wyrok NSA jest ostateczny. Województwo mazowieckie nie ma możliwości jego dalszego kwestionowania.

– Omawiany wyrok ma niezwykle doniosłe znaczenie – ocenia Maciej Kiełbus, partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. – Dotyczy on bowiem procedury uchwalania WPGO oraz naruszeń procedury, które mogą wpłynąć na jego wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Według eksperta wyrok NSA stanie się punktem odniesienia co do procedowania (lub kwestionowania) innych planów gospodarki odpadami w Polsce. – Przyszłe zarzuty w tym zakresie z pewnością dotyczyć będą nie tylko merytorycznych rozwiązań przyjętych w poszczególnych planach, ale także procedury ich uchwalania – przewiduje Maciej Kiełbus.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Żart? Każde większe miasto buduje spalarnie a Warszawa ma utonąć w śmieciach bo nie potrafią rozsądnie poprawić planu tylko do kosza? Przepisy powinny być dla dobra ludzi a nie ponad wszystko kosztem mieszkańców

  2. Zamiast usiąść i starać się rozwiązać problem najprościej zablokować i mieć gdzieś że Warszawa nadal bez nowoczesnej i czystej spalarni. Głupota urzędników bez geranic

Skomentuj