Kolejne dwa projekty przeciwpowodziowe otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich – modernizacja zbiornika wodnego Nysa oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław.

Dzięki unijnym środkom poprawi się stan bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych wystąpieniem powodzi. Inwestycje otrzymają blisko 138,3 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Opolszczyzny

18 lipca 2012 r.  została zawarta umowa dla projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I. Inwestycja o wartości ponad 187 mln zł otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 114,3 mln zł. Dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko niemal ćwierć miliona mieszkańców województwa opolskiego zyska skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową. Realizacja przedsięwzięcia w Nysie podniesie przepustowość rzeki poniżej zbiornika do 1400 m sześciennych. Pomoże to zapobiec sytuacji podobnej do tej z 1997 roku, kiedy podczas powodzi, w wyniku spiętrzenia wody, doszło do zalania miasta. Podpisanie umowy dla tego  projektu stanowi ponadto kolejny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Odry, w tym miasta Wrocławia. Przyczyni się również do realizacji zapisów Programu dla Odry – 2006, podobnie jak dwa projekty Wrocławskiego Węzła Wodnego, dla których umowy o dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko zawarto na początku 2012 r.

Ochrona przeciwpowodziowa Żuław

19 lipca 2012 r. podpisano ostatnią z sześciu umów o dofinansowanie dla projektów żuławskich.  Inwestycja w ramach projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat gdański przyczyni się do realizacji celów i założeń programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 r. Remont Kanału Raduni przeprowadzony w ramach programu to jedna z najważniejszych inwestycji w skali całego powiatu. Unijne wsparcie w kwocie 24 mln zł (przy koszcie całkowitym projektu 28 mln zł) umożliwi odbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Przyczyni się także do zabezpieczenia ludzi i gospodarki przed stratami, zminimalizuje ryzyko degradacji przyrody oraz wspomoże powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj