Olsztyn i Dywity posiadają wspólną Straż Miejską. Nadal jednak pozostaje ona gminną jednostką organizacyjną Miasta Olsztyn. Porozumienie o wspólnej straży podpisali Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oraz Jacek Szydło, wójt gminy Dywity.

Dokument sygnowany podpisami prezydenta i wójta zwiera regulacje dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Olsztynie i Dywitach oraz określa zasady i szczegóły finansowania formacji utworzonej w gminie Dywity. W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej zostanie utworzony nowy referat: Dywity wraz z posterunkiem w Dywitach. Według zapisów porozumienia gmina Dywity pokryje koszty utrzymania dwóch strażników.

Jednocześnie oba samorządy uzgodniły, że wpływy finansowe z nałożonych mandatów karnych na terenie Olsztyna stanowić będą dochód Miasta Olsztyn, a wpływy finansowe z nałożonych mandatów karnych na terenie Dywit – dochód Gminy Dywity. Strażnicy Miejscy w nowo utworzonym rejonie będą wykonywali zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, według potrzeb społeczności lokalnej.

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj