Kilka firm działających w branży recyklingu utworzyło konsorcjum: Grupę Polskich Przedsiębiorców Ekologia.

Grupa dąży do utworzenia wspólnego systemu pozyskiwania odpadów, które mogą być wykorzystane w procesie recyklingu. Firmy wchodzące w skład GPP chcą wypracować wspólny sposób organizacji oraz współfinansowania zbiórki odpadów.

W skład GPP weszli: ZPZSEiE Elektrorecykling, Derewenda, I.T.I. Poland, Argo-Film, Cabański Recykling, ACS Plast oraz ReEko Organizacja Odzysku.

Powstałe 14 marca konsorcjum stawia sobie za cel m.in.: prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, udział w pracach administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie, promowanie członków grupy w kraju i zagranicą.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj