W lipcu ukazał się już kolejny w tym roku projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Przeczytaj, jak wkrótce zmieni się prawo, co sądzi na ten temat branża i jaki wpływ rozporządzenie może mieć na rynek.

W lipcu ukazał się już kolejny w tym roku projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Branża jeszcze nie ochłonęła po propozycjach czerwcowych, które wzbudzały wiele negatywnych emocji, a już w lipcu światło dzienne ujrzały dwa nowe projekty. O tym, jak prawo się zmienia, co sądzie na ten temat branża i co dzieje się na rynku można przeczytać m.in. na łamach sierpniowego dodatku Komunalny Plus.

REGULACJE, a może DEREGULACJE – czyli kolejny nowy projekt rozporządzenia w sprawie MBP
Jeszcze nie umilkły pomruki branży na temat projektu rozporządzenia o instalacjach MBP z kwietnia tego roku, a już Ministerstwo Środowiska zaprezentowało kolejny projekt, tym razem z czerwca, na nawet dwa dodatkowe z lipca. Czy nastanie spokój? Pytana i szuka odpowiedzi Hanna Marliere. Więcej…

O projekcie rozporządzenia słów kilka
Mimo wielu zastrzeżeń do formy i treści Rozporządzenia z 11 września 2012 r. w sprawie MBP, bez wątpienia było ono częścią rewolucji śmieciowej, która powoli kształtuje w świadomości obywateli inne podejście do gospodarki odpadami. O czeskim filmie ministra, burzy wokół przerzucania wypowiada się Jerzy Gościński. Więcej…

Nie dla tymczasowości i pseudoinstalacji
Publikacja ostatecznego kształtu rozporządzenia ws. MBP jest potrzebna. Dlaczego? Według Wojciecha Głuszczaka, prezesa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zakończy to problem tymczasowości i działania pseudoinstalacji, które utrudniają funkcjonowanie nowoczesnym zakładom zagospodarowania odpadów. Więcej…

Projekt budzi pytania
Według Zbigniewa Janasa, prezesa ZUM w Chełmnie, gospodarka odpadami wymaga określenia ram prawnych m.in. w zakresie funkcjonowania RIPOK-ów. Ale czy proponowane zmiany Ministerstwa Środowiska nie są proponowane zbyt często? To nie jedyne pytanie, stawiane w obliczu ostatnich projektów rozporządzenia ws. MBP. Więcej…

Instalacje MBP cz. II

Prace nad rozporządzeniem ws. MBP w świetle reformy z 2011 r. 
W 2011 roku ogłoszono tzw. reformę śmieciową. Jej celem miało być sfokusowania strumieni odpadowych oraz inkubowania instalacji, aby owe strumienie mogły do nich trafić. Według Witolda Zińczuka obene projekty rozporządzenia są zamachem na reformę z 2011 roku. Więcej…

Proces biologicznego przetwarzania odpadów, a jego efektywność
Obecnie mamy w Polsce do czynienia z boomem inwestycyjnym związanym z budową i uruchomieniem instalcji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – głównie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Koszty uruchomienia pojedynczych instalacji MBP to miliony złotych, a jej żywotność ocenia się co najmniej na 15-20 lat. Obecne decyzje inwestycyjne będą skutkować nawet kilkadziesiąt lat. Warto się więc nad nimi zastanowić, w szczególności mając na uwadze trwające prace nad ujednoliceniem przepisów UE. Więcej…

Ograniczenie uciążliwości zapachowej
Zakłady przeróbki odpadów stanowią zespół mechaniczno-biologicznych technik dostosowanych do rodzaju przetwarzania odpadów, których dobór oraz efektywność są podporządkowane celowi przetwarzania i sposobowi zagospodarowania produktów. Ze względu na swoją specyfikę powyższe zakłady stanowią źródła emisji uciążliwych dla środowiska substancji zapachowych. Więcej…

Biofiltracja jako metoda ograniczania odorów 
Biofiltracja jest procesem biologicznego usuwania zanieczyszczeń. Polega na ich biodegradacji, w wyniku czego powstają związki nietoksyczne i nieuciążliwe dla środowiska. Dr inż. Monika Wierzbińska przybliża ich działanie, wytyczne eksploatacyjne oraz ekonomiczność. Więcej…

Membranowy system kompostowania odorów
Technologia systemu Gore® Cover to najbardziej rozpowszechniony system kompostujący na świecie, z ponad 150 istniejącymi zlokalizowanymi w ponad 20 krajach, przetwarzającymi ponad 15 000 ton odpadów organicznych dziennie (przez cały rok). Więcej…

Kompostownie rosną jak grzyby po deszczu
Ile jest instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych? Tego dokładnie nie wie nikt. Według Ministerstwa Środowiska istnieje ich ok. 120. A do 2020 r. ma powstać dodatkowych 70. Przyjrzyjmy się przykładowym instalacjom, otwartym do tej pory w 2015 roku. Więcej…

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj