Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

#wybieramsrodowisko a Wy? Debata przedwyborcza branży komunalnej

#wybieramsrodowisko a Wy? Debata przedwyborcza branży komunalnej
M
12.03.2024, o godz. 10:59
czas czytania: około 4 minut
0

Dziś, o godzinie 10:00 rozpoczęła się kolejna debata z cyklu #wybieramsrodowisko, która stanowi istotne wydarzenie przed wyborami samorządowymi. Organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) oraz Przegląd Komunalny spotkanie ma na celu dyskusję na temat przyszłości gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

Oficjalne otwarcie debaty poprowadzili Krzysztof Kawczyński z KIG oraz Robert Rosa z firmy Abrys. Głównym punktem programu była dyskusja pod hasłem #wybieramsrodowisko a Wy? Z czym partie idą do wyborów samorządowych?

Odpady, recykling, energetyka

Tematy podjęte w dyskusji obejmowały szeroki zakres kwestii, począwszy od stabilizacji finansowej branży wod-kan, poprzez kierunkowe rozwiązania legislacyjne w sektorze ciepłownictwa, aż po cyfryzację usług komunalnych w ramach smart city.

Ważnym tematem były kwestie związane z gospodarką odpadami, w tym szczególnie  z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (ROP). Wiele uwagi poświęcono szczegółom związanych z wprowadzeniem ROP-u oraz systemu kaucyjnego, który miałby zwiększyć skuteczność recyklingu i ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

Jednym z istotnych punktów dyskusji było także zagospodarowanie frakcji kalorycznej odpadów (ITPO). Debatowano nad sposobami jej wykorzystania, aby przynosiła korzyści dla środowiska i gospodarki lokalnej. Wiele głosów podnosiło kwestię wykorzystania frakcji bio, zwłaszcza poprzez rozwój biogazowni, co mogłoby przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i stworzyć dodatkowe źródło energii odnawialnej.

Budowanie ekologicznej i efektywnej gospodarki komunalnej

Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk politycznych, od koalicji po opozycję. Każde ugrupowanie miało okazję przedstawić swoje stanowisko programowe oraz deklaracje dotyczące realizacji. Wielowątkowa dyskusja pozwoliła na omówienie istotnych dla branży komunalnej zagadnień oraz wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość.

Podczas dyskusji pytania zadawali reprezentanci różnych instytucji i organizacji, m.in. Tomasz Surma z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, czy Zenon Kiczka z Komitetu Gospodarki Miejskiej. W dyskusji brali udział także przedstawiciele różnych grup interesów, m.in. Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej.

Na zadane pytania starali się odpowiedzieć politycy różnych ugrupowań, m.in. Anna Sobolak z Koalicji Obywatelskiej, która wyraziła stanowczy postulat dotyczący konieczności przekierowania pozyskiwania ciepła na źródła energii o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Wskazała na istotność włączenia przetwarzania odpadów w proces produkcji ciepła, co pozwoliłoby nie tylko zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska, lecz także stanowiłoby ekologiczne i efektywne źródło energii. Ponadto, podkreśliła znaczenie wsparcia sektora nauki w kontekście dalszego rozwoju technologii przyjaznych środowisku oraz rozbudowy magazynów energii. Uważała, że inwestycje w badania naukowe oraz infrastrukturę energetyczną są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia stabilności i niezawodności systemu energetycznego w długiej perspektywie czasowej.

Dodatkowo swoje głosy mieli również reprezentanci organizacji samorządowych, takich jak Olga Goitowska z Unii Metropolii Polskich, która podkreślała potrzebę wprowadzenia hierarchii postępowania w zarządzaniu odpadami, co obejmowałoby minimalizację użycia oraz promowanie recyklingu. Wskazywała również na konieczność poszukiwania nowych źródeł energii, zaznaczając, że nie tylko ciepłownictwo, ale także przetwarzanie odpadów może dostarczyć znacznego potencjału energetycznego. 

Cel debaty #wybieramsrodowisko

Głównym celem debaty #wybieramsrodowisko było stworzenie platformy do dyskusji i wymiany poglądów na temat przyszłości gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska w samorządzie. Poprzez zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk politycznych, organizacji branżowych oraz samorządowych, debata miała na celu:

  1. Świadomość społeczną: Podniesienie świadomości społecznej na temat kluczowych wyzwań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, aby społeczeństwo mogło aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących tych obszarów.
  2. Wypracowanie rozwiązań: Zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoi branża komunalna, oraz wspólne wypracowanie konstruktywnych rozwiązań i strategii ich rozwiązania.
  3. Dialog międzysektorowy: Zachęcenie do dialogu i współpracy między różnymi sektorami, włączając w to przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i społecznego, aby wspólnie dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
  4. Innowacje i rozwój: Inspirowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju sektora komunalnego w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju.
  5. Przygotowanie do wyborów samorządowych: Zapewnienie platformy dla przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, aby mogli przedstawić swoje programy i deklaracje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przed wyborami samorządowymi.

Debata umożliwiła identyfikację najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoi branża komunalna, oraz wspólne wypracowanie konstruktywnych rozwiązań i strategii ich rozwiązania. Dialog międzysektorowy, jaki został podjęty, pozwolił na lepsze zrozumienie perspektyw różnych grup interesów i znalezienie kompromisów.

 
Sprawdź “z czym politycy idą do wyborów”:
Wielka debata przedwyborcza branży komunalnej:
#wybieramsrodowisko [LIVE]

 

Wielka debata przedwyborcza branży komunalnej: #wybieramsrodowisko [LIVE]

#wybieramsrodowisko a Wy?

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Wybieram środowisko #wybieramsrodowisko
css.php
Copyright © 2024