Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w październiku br. wzrosły o 0,5 proc. wobec września, a wzrost cen surowca dla ciepłownictwa wyniósł 3,4 proc. – podała w środę Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Krajowy węgiel dla energetyki był w dziesiątym miesiącu 2021 r. tańszy niż przed rokiem, a węgiel dla ciepłownictwa – droższy.

Wzrost cen o 320%

Na rynkach międzynarodowych tegoroczny październik był kolejnym miesiącem wzrostu cen węgla, które w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) były o ponad 320% wyższe niż przed rokiem. W odniesieniu do września ceny węgla energetycznego o wzorcowych parametrach w portach ARA wzrosły w październiku br. o 38,6%.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w środę wartości, jakie osiągnęły w październiku br. indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Taniej dla energetyki

Z najnowszych danych wynika, że w dziesiątym miesiącu tego roku polski węgiel dla energetyki był średnio o 6% tańszy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, natomiast w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 5,2%.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

W październiku br. średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła 246,37 za tonę, wobec 245,17 zł za tonę we wrześniu i 248,52 zł za tonę w sierpniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w październiku było to 11,34 zł za gigadżul energii, wobec 11,36 zł za gigadżul miesiąc wcześniej.

Drożej dla ciepłowników

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w październiku 320,29 zł za tonę, wobec 309,72 zł za tonę we wrześniu i 291,29 zł za tonę w sierpniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w październiku było to 12,96 zł za gigadżul energii wobec 12,75 zł miesiąc wcześniej.

Krajowe ceny węgla, będące w większości następstwem bezpośrednich umów producentów z odbiorcami, nie odzwierciedlają obserwowanego w ostatnich miesiącach dynamicznego wzrostu cen na międzynarodowych rynkach. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów cenowych wyniosła w październiku 71,94 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 82,22 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa, znacznie poniżej rynkowych cen w portach ARA.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Cena „na wagonie”

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto “na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

W środę katowicki oddział ARP przedstawił również dane dotyczące wielkości krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w październiku br., kiedy kopalnie wydobyły 4,7 mln ton węgla (wobec 4,4 mln ton rok wcześniej), a sprzedały 5,3 mln ton (wobec 5,5 mln ton w październiku 2020 r.). Stan zapasów węgla na zwałach w końcu października br. zmniejszył się z 6,7 mln ton przed rokiem do ok. 3,1 mln ton obecnie.

Czytaj więcej

Skomentuj