W poniedziałek, w przeddzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009, w Poznaniu rozpocznie się XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny organizowany przez firmę ABRYS.

W poniedziałek, w przeddzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009, w Poznaniu rozpocznie się XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny organizowany przez firmę ABRYS.

Wiodący temat tegorocznej edycji Zjazdu to „Gospodarka odpadami – uwarunkowania i wyzwania”. Uczestnicy konferencji zajmą się tematem organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Szczególne miejsce w obradach zajmuje panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele resortów gospodarki. Ministrowie przedstawią aktualne prace i założenia do nowelizacji ustawy o odpadach. Omówione zostaną tematy dotyczące składowania odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Specjaliści poruszą kwestie projektów budowy mechaniczno-biologicznych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Seminarium pt. „Efektywne zarządzanie energią w gminach” odbędzie się 23 listopada w małej salce WTC. 

Tradycyjnie pierwszy dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska:
– Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciech Dutki
– Tytuł „Promotora Energetyki Odnawialnej" miesięcznika „Czysta Energia"
– Puchary Recyklingu 
– Tytuł Dyrektora Roku 2008 Zakładu Oczyszczania Miasta
– Nagroda w konkursie organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

W drugim dniu gościem Zjazdu będzie Ambasada Danii współorganizator „Dnia Duńskiego” – seminarium poświęconego duńskim doświadczeniom i technologiom dla ochrony środowiska.

XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, 23 listopada 2009 r. – World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj