Możliwości współpracy w sektorze energii odnawialnej, ochrony środowiska oraz dużych projektów inwestycyjnychto główne tematy spotkania wicepremiera z delegacją landu Górnej Austrii, które odbyło się 18 maja w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Waldemar Pawlak wyraził zadowolenie z bardzo dobrze układającej się współpracy z Austrią, w szczególności z landem Górna Austria, który jest dla Polski ważnym partnerem gospodarczym. – Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie firm austriackich zwłaszcza w zakresie współpracy inwestycyjnej – powiedział.

Premier Górnej Austrii Dr Josef Puhringer przypomniał, że w Polsce ma swoje oddziały 80 przedsiębiorstw z Górnej Austrii, które działają głównie w sektorach elektronicznym i stalowym. – Istnieje jednak ogromny potencjał, żeby zwiększać ten wachlarz produktów oraz wzmocnić obecność austriackich firm w Polsce – zadeklarował. – Występujemy z konkretną ofertą współpracy szczególnie w dziedzinie energii odnawialnej, w zakresie ochrony środowiska, a także działań związanych ze zrównoważonym rozwojem  – dodał.

Również zdaniem wicepremiera Pawlaka obszar związany z nowoczesnymi technologiami w energetyce pozostawia szerokie pole do kooperacji. – Współpraca ukierunkowana na „zieloną stronę mocy” jest istotna nie tylko w obszarze wytwarzania zielonej energii ale również w zakresie technologii – podkreślił wicepremier Pawlak. – Potrzebny jest także dialog pomiędzy polskimi i austriackimi spółkami węglowymi (Voest Alpinie i Jastrzębską Spółką Węglową), którego efektem będą konkretne umowy o współpracy – podsumował.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj