Dziś przed garwolińskimi szkołami pojawią się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Dzięki nim uczniowie wybranych szkół będą uczyć się selektywnej zbiórki odpadów.

Praktyka wsparta zostanie lekcjami, konkursami i zajęciami plastycznymi. Jest to trzecia już w tym roku odsłona programu edukacji ekologicznej „… z natury segreguję!”. Cała akcja jest częścią projektu „W Trosce o Naturę”.

„… z natury segreguję!” to ogólnopolski program ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych dla społeczności lokalnych, podczas których dzieci i ich rodzice uczą się na czym polega recykling i jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

– Podczas trwania akcji najmłodsi będą poprzez zabawę uczyć się podstaw segregacji odpadów – mówi Zofia Kabas, koordynator akcji, PSR – Pokazujemy dzieciom i ich rodzicom, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne. Natomiast zaangażowanie w akcję samorządów lokalnych, przedsiębiorców i operatorów komunalnych pozwala nam na lepszą realizację tego ważnego celu – dodaje.

Akcja w Garwolinie jest trzecią w tym roku odsłoną programu „… z natury segreguję!”. Wcześniej segregacji odpadów uczyły się dzieci z Rybnika i warszawskiej Białołęki. Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży obejmują specjalnie przygotowane lekcje ekologii, prowadzone we wszystkich placówkach biorących udział w programie. Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska. Główną częścią akcji będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 5 czerwca br. uczniowie będą umieszczać w specjalnie wystawionych pojemnikach odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie trafność, a nie ilość.

14 czerwca br. w ramach obchodów Dni Garwolina odbędzie się wielki finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w programie szkół i przedszkoli. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom wręczone nagrody.

Techniczną zbiórki odpadów obsługuje operator komunalny firma EKO-LIDER. – Wspieramy „akcję „…z natury segreguję!”, ponieważ jest swoistym uzupełnieniem naszego autorskiego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu – mówi Jarosław Wyglądała, właściciel firmy EKO-LIDER. – Nasz udział w akcji polega na udostępnieniu szkołom i przedszkolom pojemników do segregacji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, a w dalszej kolejności odbiór zebranych odpadów opakowaniowych. Będziemy również oceniać prawidłowość posegregowanych przez dzieci odpadów – dodaje Jarosław Wyglądała.

Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Krynicy Górskiej i Kielcach.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj