W Białymstoku jeszcze w tym roku powstaną projekty rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych parków. Obecnie miasto szuka wykonawcy dokumentacji projektowej Parku Lubomirskich i Parku im. Konstytucji 3 Maja przygotowanej w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich oraz rewitalizacji Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Oba dokumenty mają być opracowane w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne, analizę dendrochronologiczną, prace terenowe oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków i z miastem.

Dzięki tym opracowaniom np. po usunięciu złamanego czy wywróconego drzewa nasadzenia zastępcze realizowane będą według projektu zieleni zgodnego z rysem historycznym. Analiza przekształceń układu przestrzennego wskaże m.in. historyczny układ dróg oraz w jaki sposób historycznie przebiegały aleje drzew.

– Zebrana dokumentacja musi uwzględniać ukształtowanie terenu i warunki środowiskowe, historyczne, a jednocześnie zapewniać wysoki standard użytkowania i funkcjonalności parków. Ma też obejmować odtworzenie historycznych kompozycji roślinnych i nasadzeń uzupełniających z właściwymi dla tego typu parków gatunkami roślin. Szczegółowo określona została zawartość wymaganych opracowań. Każde z nich musi zawierać: kwerendę historyczną, charakterystykę i aktualny stan zachowania parku, inwentaryzację zieleni, analizę dendrologiczną, opis gospodarki roślinnością oraz wykaz gatunkowo-ilościowy – informuje Eliza Bilewicz-Roszkowska z urzędu miejskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj