ROP jako jeden z elementów gospodarki odpadami ma mieć duże znaczenie w całym systemie. Dlatego przepisy go regulujące powinny być jasne dla wszystkich. Powstała już wstępna koncepcja systemu ROP, który może budzić wiele wątpliwości, dlatego warto uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska czy brać udział w konsultacjach.

Obecnie w koncepcji ministerstwa mamy propozycję ustanowienia regulatora, który miałby być odpowiedzialny za ustalanie stawek pobieranych przez producentów. Jest to ważna kwestia, ale taki „regulator” powinien być skonkretyzowany przez ustawodawcę i powinien posiadać odpowiednie narzędzia do obliczenia prawidłowej kwoty.

Regulator ten, według projektu, ma określać podział pieniędzy na rynku. Zatem powstaje pytanie, jakim konstruktem będzie ów regulator i gdzie dokładnie będzie umocowany w całym systemie.


Envicon 750 x 300

Gmina i jej rola w ROP

Niektórzy przedstawiciele przedsiębiorców są zdania, że gmina nie powinna otrzymywać pieniędzy z ROP, może to bowiem stworzyć niepotrzebne komplikacje. Pieniądze powinny trafiać bezpośrednio do podmiotu zajmującego się szczególnie odzyskiem i przygotowaniem odpadów do recyklingu.

W projekcie resortu zaś gmina jest wymieniona jako jeden z odbiorców środków z ROP. Być może ma to swoje uzasadnienie, jeśli przełożyłoby to się na zmniejszenie opłat za odpady ponoszonych przez mieszkańców. Jednak jednym z celów gospodarki odpadami jest uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, a bez dofinansowania przedsiębiorców zajmujących się ich zbiórką oraz przygotowaniem do odzysku i recyklingu może okazać się to niemożliwe.

Rola organizacji odzysku w ROP

Na ten moment rola organizacji odzysku sprowadza się do pośredniczenia pomiędzy recyklerem a wprowadzającym produkty do obrotu. Być może warto ją zwiększyć i z racji doświadczenia i znajomości rynku takich podmiotów pomyśleć o ich roli operacyjnej w całym procesie, co z kolei mogłoby przyczynić się do zwiększenia wpływów do systemu w sposób bezpośredni.

Niewątpliwie wprowadzenie ROP nie powinno być żadnym zagrożeniem dla producentów, a jedynie szansą na udoskonalenie systemu gospodarki odpadami. Więcej na temat systemu ROP w Polsce będzie można dowiedzieć się podczas 23 edycji Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W teoretycznych modelach wszystko się zmieści, mamy negatywne doświadczenie z opakowaniami szklanymi, głównym założeniem jest zdjęcie części obciążenia za zagospodarowanie odpadów z mieszkańców, jeśli za zagospodarowanie za wytwarzane odpady na swoim terenie odpowiada gmina to ona musi być umocowana w systemie ROP, chyba, że tą odpowiedzialność się ograniczy do organizowania zbiórki odpadów a za ich zagospodarowanie odpowiedzialność przejmie Marszałek, można zastanowić się nad instytucją regulującą cenę zagospodarowania odpadów, niewidzialna ręka rynku tu nie działa, podobnie do oczyszczalni ścieków, czy zakładów energetycznych. Producent będzie zainteresowany wysokością opłat, a to jest powiązane z rzetelną kontrolowaną kalkulacją cen, oraz kompleksowym systemem gospodarki odpadami opracowanym na bazie rzetelnych Wpgo i Kpgo, regulator podobnie do URE powinien spinać te rozbieżne interesy w sposób ściśle określony przez ustawodawcę

Skomentuj