1 / 2

Na terenie prywatnej działki zlokalizowanej w gminie Chodecz ujawniono zakopywanie odpadów. Inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzili również postępowanie wyjaśniające w związku z informacją o zakopywaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Popielewo, gm. Koronowo.

M.in w związku z tymi zdarzeniami WIOŚ w Bydgoszczy apeluje do mieszkańców.

Ujawniono zakopywanie odpadów

W dniach 18-19 stycznia 2023 r. trwały czynności inspektorów delegatury WIOŚ we Włocławku przy współudziale funkcjonariuszy KMP Włocławek oraz biegłego sądowego. Wykonano odkrywki koparką, a także odwierty wiertnicą spalinową. Ujawniono zakopane odpady pochodzenia komunalnego, głównie tworzywa sztuczne. Dalsze czynności w sprawie mają na celu ustalenie wszystkich sprawców nielegalnego procederu – informuje WIOŚ w Bydgoszczy.

Ponadto w dniu 20.01.2023 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 183 § 1 Kodeksu karnego, do Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

Odpady zakopane w wyrobisku

Z kolei w dniach 24 -25 stycznia 2023 r. inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzili postępowanie wyjaśniające w związku z informacją o zakopywaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Popielewo, gm. Koronowo.

W tym przypadku, w trakcie oględzin wykonano odwierty wiertnicą spalinową i potwierdzono zdeponowanie i przysypanie na wskazanym terenie odpadów pochodzenia komunalnego.

Jak informuje WIOŚ w Bydgoszczy, prowadzone będą dalsze czynności ukierunkowane na ustalenie sprawców nielegalnego postępowania z odpadami

WIOŚ apeluje

W związku z licznymi przypadkami dotyczącymi nielegalnego magazynowania lub zakopywania odpadów, ujawnionymi przez WIOŚ w Bydgoszczy w ostatnim czasie, uczulamy mieszkańców, aby o wszystkich podobnych zdarzeniach niezwłocznie informować WIOŚ w Bydgoszczy, policję lub władze gminy.

Przetwarzanie odpadów bez zezwolenia zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln zł.


Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

Szkolenie on-line już 20 lutego

sprawdź szczegóły

www.kontrole.abrys.pl

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj