Szkoły, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej w całym kraju będą ocieplane za pieniądze z handlu emisjami. Minister środowiska podpisał kolejną umowę Polski na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, która przyniesie Polsce blisko 30 mln euro, czyli ponad 100 mln zł na ochronę klimatu i wsparcie we wdrażaniu pakietu energetyczno – klimatycznego.

Kolejna polska umowa na sprzedaż jednostek AAU (Assigned Amount Unit, jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) została podpisana przez Ministra Kraszewskiego z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny.

Wartość umowy to blisko 30 mln euro, które zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zostaną przeznaczone na inwestycje w ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno – klimatycznego, ta umowa szczególnie w zakresie termomodernizacji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako operator programów, ogłosi konkursy, w których uzyskać będzie można dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 30 proc. wartości inwestycji. Szansę na sfinansowanie ma ponad 300 projektów, a beneficjentami będą głównie samorządy. W wyniku wykorzystania funduszy z tej transakcji, do 2012 r. kilkaset budynków użyteczności publicznej takich jak szpitale czy szkoły może zostać ocieplonych.

Polska prowadzi negocjacje z innymi partnerami zainteresowanymi zakupem polskich nadwyżek. Poprzednie umowy zagwarantowały dofinansowanie inwestycji związanych m.in. z biogazem, biomasą i modernizacją sieci energetycznych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj