22 września w warszawskim hotelu MDM pod Honorowym Patronatem Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych oraz Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce odbyły się warsztaty na temat efektywnego zarządzania portfelem emisji w przedsiębiorstwie zorganizowane przez zespół Center for Business Education.

Warsztaty zorganizowane zostały pod Patronatem Merytorycznym oraz we współpracy z KASHUE/ KOBiZE, Bureau Veritas Certification Polska oraz Vertis Environmental Finance.

Wśród najważniejszych zagadnień Warsztatów znalazły się:
– Zasady alokacji uprawnień (derogacje,benchmarking)
– Krajowe Środki Wykonawcze
– Konsekwencje zmian ustawodawczych
– Kary pieniężne
– Monitorowanie, rozliczanie i raportowanie emisji CO2
– Metody zarządzania uprawnieniami w tym transakcje terminowe
– Ekonomiczna prognoza rynku emisji
– Zarządzanie jednostkami CER, ERU po 2013 – status, rozliczanie i zamiana
– Aukcjoning w praktyce – Symulacja aukcji

Podczas wydarzenia, szerokie grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i komunalnej dyskutowało na temat nowych wyzwań i obowiązków stojących przed przedsiębiorstwami podlegającymi Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami. 

Wykład wprowadzający wygłosił przedstawiciel Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Paweł Mzyk, zastępca kierownika, który omówił obowiązki instalacji podlegających EU ETS związane z nową ustawą o handlu emisjami CO2, która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2011 r.

Przemysław Sikora reprezentujący Zespół Strategii KOBiZE, w swojej prezentacji przybliżył zasady alokacji uprawnień, omówił kryteria i metody obliczania uprawnień w przypadku derogacji dla energetyki a także Krajowe Środki Wykonawcze.

Jako trzeci swoim doświadczeniem i wiedzą podzielił się z uczestnikami Paweł Wierzbicki, Sales Trader, reprezentujący firmę Vertis Environmental Finance, która została nagrodzona tytułem Najlepszej Firmy Brokerskiej przyznawanym przez Thomson Reuters Point Carbon, światowego lidera w dziedzinie wiadomości i analiz z rynków emisji. Paweł Wierzbicki podsumował bilans popytu i podaży uprawnień, omówił min. alokacje, emisje i limity w poszczególnych fazach, prognozy dotyczące EUA, CER i ERU a także kompleksowo zanalizował metodykę zarządzania i system aukcyjny.

Warsztaty zwieńczyło wystąpienie „Weryfikatora” – Bureau Veritas Certification Polska w osobach dwóch ekspertów – Witolda Dżugana oraz Sławomira Krakowiaka. W pierwszej części swej prezentacji podzielili się swoimi doświadczeniami z EU ETS II z uwzględnieniem kluczowych problemów zarządzania emisjami CO2 (kontrola i weryfikacja, gromadzenie i obróbka danych, walidacja, działania kontrolne, dokumentacja i inne). Następnie „Weryfikatorzy” skupili się na EU ETS III wyczerpująco omawiając prognozy, podstawy prawne z uwzględnieniem poszczególnych przepisów, różnice oraz zasady przydziału uprawnień i związane z nimi dylematy.

Wartaścią dodaną warsztatów – były "stoliki tematyczne" zorganizowane podczas przerwy lunchowej.  Specjalnie dla uczestników stworzono okazję do dodatkowych merytorycznych konsultacji z ekspertami prowadzącymi warsztaty. Uczestnicy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zasiadali przy preferowanych stolikach "Regulatora", "Weryfikatora" i "Brokera" i mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań i konsultacji.

Warsztaty wspierało liczne grono Patronów medialnych, którzy zangażowali się w promocję przedsięwzięcia: Byćeko.pl, Lex-Wolters Kluwer, Inwestycje.pl, Gartija.pl, Qualitynews, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, mBrokers.pl, Czysta Energia, Biznes i ekologia, Komunalny.pl, Energocity.pl, Elektroonline.pl, Ecomanager.pl, eBiomasa.pl, Biotechnologia.pl, Fakty, EkoNews, Biznes-Warszawa.pl, ChrońmyKlimat.pl, OdnawialneŹródłaEnergii.pl

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj