Prokuratura Rejonowa w Opolu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. i Pawłowi T., którym zarzuca się nielegalne składowanie odpadów chemicznych na terenie magazynów przy ul. Opolskiej w Dąbrowie Niemodlińskiej.

W śledztwie ustalono, że dwaj mężczyźni – mieszkańcy województwa śląskiego – w okresie od 4 kwietnia do 7 czerwca 2018 r., w dzierżawionych pomieszczeniach magazynowych przy ul. Opolskiej w Dąbrowie Niemodlińskiej składowali substancje chemiczne mające właściwości rakotwórcze i łatwopalne.

Wśród gromadzonych substancji były: toluen, ksylen, węglowodory alifatyczne oraz terpentyna. Substancje te stanowią produkty uboczne wielu procesów przemysłowych, ale nie udało ustalić się ich pochodzenia.

Prokuratura uznała, że rodzaj i ilość zgromadzonych substancji (około 66 tys. litrów), a także sposób ich przechowywania (nieszczelne beczki, betonowa niecka) powodowały, że zostało zagrożone życie i zdrowie ludzi. Wystąpiło też ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi i mogło dojść do zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował Sebastiana M. Paweł T. siedzi w więzieniu, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo.

Sąd Rejonowy w Opolu nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy. Oskarżonym grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Czytaj więcej

Skomentuj