Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że najbliższe nieodpłatne zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbędą się w dniach 5 (piątek) i 22 (poniedziałek ) sierpnia 2011 roku w godzinach 10:00 – 18:00.

Mieszkańcy mogą dostarczyć nieprzydatny w gospodarstwach domowych sprzęt do punktu zbiórki przy ul. Ks. Ściegiennego. Szczegółowy harmonogram zbiórek na kolejne miesiące znajduje się na stronie internetowej Miasta w zakładce Środowisko.

Źródło: www.zyrardow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj