W Ligocie Górnej pod Kluczborkiem oddany został do użytku zbiornik retencyjny na rzece Stobrawie. Pojemność zbiornika wynosi 1,68 mln metrów sześciennych, powierzchnia zajmuje prawie 60 ha.

Zbiornik będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, zapewni wodę do nawodnień rolniczych i ochrony przeciwpożarowej w pobliskich wsiach i na obszarach leśnych, pozwoli na rozwój wypoczynku, sportów wodnych i wędkarstwa.

Budowa zbiornika trwała od 2009 roku. Obiekt był gotowy już w ubiegłym roku, ale przez kilka miesięcy trwały próby szczelności. Proces inwestycyjny przedłużył się też z powodu obfitych deszczów w 2010 roku, które zmuszały do przerwania prac oraz konieczności wykonania dodatkowych odwiertów geologicznych. 

Zbiornik na Stobrawie kosztował 29 mln złotych. Na tę sumę złożyło się przede wszystkim wynoszące 21,5 mln złotych dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz kwoty 2,5 mln złotych z rządowego Programu dla Odry 2006 oraz 4,5 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Milion złotych na budowę dwóch dróg dojazdowych wyłożyła też gmina Kluczbork. Zbiornik otacza prawie 3,5 km ścieżka spacerowa, gotowa jest piaszczysta plaża. W roku przyszłym działać tu będzie kąpielisko z ratownikami. Powstaną punkty małej gastronomii. 

źródło: opolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj