Zbiornik Kotlarnia, który powstanie w miejscu dawnego wyrobiska piasku, to efekt współpracy samorządów z Bierawy i Kuźnicy Raciborskiej, leśników, Wód Polskich oraz Kopalni Piasku Kotlarnia. Inwestycja warta grube miliony ma być gotowa w 2027 roku.

Pierwsi sygnatariusze podpisali list intencyjny w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia 1 lipca tego roku. W tym tygodniu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach podała, że pod listem podpisali się kolejni partnerzy.

– W obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy i ministra Michała Wosia w Kuźni Raciborskiej złożono ostatnie podpisy pod listem intencyjnym o podjęciu współpracy w zakresie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawka – mówi Marek Mróz, rzecznik RDLP w Katowicach.

W ocenie dyrektora katowickiej RDLP Damiana Siebera, zbiornik Kotlarnia to inwestycja, na którą od lat czekają mieszkańcy okolic Kuźni Raciborskiej i Bierawy.

– Cieszę się, że po raz kolejny – jako Lasy Państwowe – możemy włączyć się aktywnie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom – mówi dyrektor Sieber.

24 mln metrów rezerwy

Zbiornik, którego szczegółowe parametry ma określić planowane studium wykonalności, powstanie w miejscu dawnego wyrobiska piasku na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Jego powierzchnia ma wynosić ok. 900 hektarów, a pojemność ok. 40 mln metrów sześciennych. Projekt zakłada, że zbiornik spłaszczałby falę powodziową na Odrze o około 0,5 m, chroniąc mieszkańców gmin opolskich i dolnośląskich. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na ok. 130 mln zł, a budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku.

Wielki pożar

Miejsce, gdzie planowana jest budowa zbiornika Kotlarnia, prawie 30 lat temu zostało dotknięte tragicznym pożarem lasu. Był to największy taki pożar w Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił wówczas ponad 90 km kwadratowych lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. Zginęły dwie osoby. Projektowany zbiornik ma pomóc w przeciwdziałaniu również skutkom takich katastrof.

Wielofunkcyjny charakter

Pierwsze plany dotyczące budowy zbiornika Kotlarnia pojawiły się na początku XXI wieku. Jego stworzenie ma być formą rekultywacji pogórniczego terenu, jednak dla Wód Polskich najistotniejsza jest retencyjna funkcja zbiornika oraz przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy. Powstanie jako mokry, wypełniony wodą, a wśród jego wielu funkcji zostanie uwzględniona rezerwa powodziowa, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. W założeniu Budowa zbiornika mokrego może także wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Zbiornik może także pomóc w walce z negatywnymi skutkami suszy, zapewniałby dostęp do wody na wypadek zagrożenia pożarowego w pobliskich lasach. Ponadto mógłby pełnić także funkcję rekreacyjną.

Czytaj więcej

Skomentuj