Wkrótce mamy poznać projekt ustawy, która będzie wprowadzać w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań. Kaucje za nie mają być jednak niewielkie – dowiedziała się “Rzeczpospolita”.

Ustawa wprowadzająca ROP ma zostać wkrótce poddana konsultacjom publicznym – ujawniło Ministerstwo Klimatu w korespondencji z “Rp”. Chodzi m.in. o doprecyzowanie zakresu pokrycia kosztów zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych z produktów wprowadzonych przez producentów, wyjaśnia resort.

Producenci mają płacić za to ile i jakie opakowania wprowadzają na rynek. Kaucję zapłacą też prawdopodobnie konsumenci kupujący produkty w opakowaniach z tworzyw, choć, jak podaje “Rzeczpospolita”, mają być to niewielkie kwoty.

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań to jeden z elementów szykowanej przez resort klimatu nowej “rewolucji śmieciowej”. Ministerstwo liczy, że pierwsze pieniądze z tego tytułu na inwestycje i finansowanie selektywnej zbiórki odpadów zaczną wpływać do samorządów w 2022 r.

Najważniejszymi ogniwami w systemie ROP mają być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i organizacje odzysku. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba ocenił jednak, że tych drugich jest na rynku zbyt dużo, więc konieczna będzie konsolidacja.

Z kolei Rada Europejska zatwierdziła ostatnio podatek od plastiku. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostanie podatek od plastiku w wysokości 0,80 euro za kilogram tego materiału, który nie został poddany recyklingowi.

Czytaj więcej

Skomentuj