Rozporzadzenie wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, które zalicza zboża do biomas, umożliwiło spalanie go w elektrowniach – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Produkcja z takich źródeł uprawnia do sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych potwierdzających, że prąd został wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii.

Jak mówi Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki decyzja ta daje szanse na efektywne zagospodarowanie zbóż odpadowych i tworzy warunki do rozwoju rolnictwa energetycznego w Polsce.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj