Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże gminie Pelplin 9,5 mln zł unijnego dofinansowania na rekultywację i zagospodarowanie zanieczyszczonego, poprzemysłowego obszaru po lokalnej cukrowni. Powstać mają dzięki temu nowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Łączna powierzchnia przeznaczonych do rekultywacji gruntów na terenie dawnej cukrowni w Pelplinie wyniesie 12,15 ha, nastomiast uzyskany przez gminę biologicznie czynny areał to 11,03 ha. W ramach inwestycji zbudowana zostanie nowy trakt pieszo-rowerowy oraz system ścieżek spacerowych. W planach jest stworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, w tym ukształtowanie dwóch górek do zabawy. Dla dorosłych będą dostępne trawiaste miejsca piknikowe ze stolikami.

Gmina wybuduje także dwa boiska, siłownię zewnętrzną i budynki socjalno-sanitarne. Pojawią się zewnętrzne stoły do ping-ponga, stojaki na rowery i mała architektura: ławki oraz kosze na śmieci. Wszystkie elementy nowej infrastruktury będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja poprawi jednocześnie stan środowiska, prowadząc do ostatecznego usunięcia degradacji poprzemysłowych zagrażających zdrowiu ludzi.

Składowisko azbestu 300 x 250

– Komplementarność jest największym walorem tego projektu. Są to działania, które rozwiązują istotny problem skażenia chemicznego i zagrożenia ekologicznego, ale zarazem otwierają teren po dawnej cukrowni na zupełnie nowe możliwości. Coś, co przez wiele lat było miejscem zapomnianym i unikanym, stanie się „zielonymi płucami” Pelplina – powiedział burmistrz miasta Patryk Demski.

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, natomiast udostępnione przez NFOŚiGW dofinansowanie ze środków UE (pokrywające 85% kosztów inwestycji) wynosi blisko 9,5 mln zł. Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj