Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże gminie Pelplin 9,5 mln zł unijnego dofinansowania na rekultywację i zagospodarowanie zanieczyszczonego, poprzemysłowego obszaru po lokalnej cukrowni. Powstać mają dzięki temu nowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Łączna powierzchnia przeznaczonych do rekultywacji gruntów na terenie dawnej cukrowni w Pelplinie wyniesie 12,15 ha, nastomiast uzyskany przez gminę biologicznie czynny areał to 11,03 ha. W ramach inwestycji zbudowana zostanie nowy trakt pieszo-rowerowy oraz system ścieżek spacerowych. W planach jest stworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, w tym ukształtowanie dwóch górek do zabawy. Dla dorosłych będą dostępne trawiaste miejsca piknikowe ze stolikami.

Gmina wybuduje także dwa boiska, siłownię zewnętrzną i budynki socjalno-sanitarne. Pojawią się zewnętrzne stoły do ping-ponga, stojaki na rowery i mała architektura: ławki oraz kosze na śmieci. Wszystkie elementy nowej infrastruktury będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja poprawi jednocześnie stan środowiska, prowadząc do ostatecznego usunięcia degradacji poprzemysłowych zagrażających zdrowiu ludzi.

– Komplementarność jest największym walorem tego projektu. Są to działania, które rozwiązują istotny problem skażenia chemicznego i zagrożenia ekologicznego, ale zarazem otwierają teren po dawnej cukrowni na zupełnie nowe możliwości. Coś, co przez wiele lat było miejscem zapomnianym i unikanym, stanie się “zielonymi płucami” Pelplina – powiedział burmistrz miasta Patryk Demski.

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, natomiast udostępnione przez NFOŚiGW dofinansowanie ze środków UE (pokrywające 85% kosztów inwestycji) wynosi blisko 9,5 mln zł. Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj