Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ta precedensowa decyzja wydana została przez prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Poznaniu i z dyrektorem poznańskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Decyzja umożliwia ZEPAK realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru o docelowej mocy do 50 MW w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM). Inwestycja ta zrealizowana zostanie na terenie Elektrowni Konin, gdzie zlokalizowany jest istniejący blok biomasowy o mocy 50 MW i budowany jest kolejny blok na biomasę również o mocy 50 MW.

– Działający blok energetyczny na biomasę już dzisiaj jest źródłem zielonej energii cieplnej dla Konina. Dzięki dostawom zielonego ciepła z tego źródła system ciepłowniczy w Koninie należy do jednego z niewielu efektywnych systemów ciepłowniczych w Polsce. Użytkownicy ciepła w Koninie nie są obciążani kosztami emisji CO2, które muszą ponosić konsumenci ciepła korzystający z systemów ciepłowniczych ogrzewanych gazem lub węglem – informuje Maciej Łęczycki, rzecznik prasowy ZE PAK SA.

Bloki biomasowe z Elektrowni Konin wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na jej terenie. Pierwszy taki elektrolizer został już kupiony przez ZEPAK od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy. Początkowa moc tej jednostki wynosi 2,5 MW, przy czym umowa zawarta przez ZEPAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę tej instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez prezydenta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

Piotr Korytkowski przekazał decyzję inwestorowi w trakcie symbolicznego spotkania w siedzibie ZEPAK. W spotkaniu tym wzięli udział również przewodniczący rady nadzorczej ZEPAK Zygmunt Solorz oraz Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W trakcie spotkania podkreślono, że projekty inwestycyjne ZEPAK dotyczące produkcji zielonego wodoru wpisują się w proces transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin są elementem strategii transformacyjnej ZEPAK, której celem jest całkowita rezygnacja do 2030 r. z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Czytaj więcej

Skomentuj