Prawie 700 tys. zł kosztował drugi zbiornik do magazynowania biogazu w Jarocinie na terenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

Wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu to główne zadania zbiornika, którego wielkość wynosi 1000 m sześciennych.

Instalacja drugiego zbiornika ułatwi zbieranie biogazu w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne. Spalając biogaz w agregacie kogeneracyjnym, można produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli podczas pracy zakładu. Pozwoli to w jeszcze większym stopniu niż dotychczas zredukować koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

Nowy zbiornik magazynowy biogazu przyczynił się do osiągnięcia przez spółkę samowystarczalności energetycznej. Nastąpiła elastyczna praca kogeneratora i zwiększyła się produkcja energii elektrycznej.

Jarociński zakład gospodarowania odpadami blisko energetycznej samowystarczalności

Czytaj więcej

Skomentuj