29 marca 2010 roku w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza, odbyła się konferencja prasowa poświęcona ścieżkom rowerowym oraz roli oficera rowerowego.

Wzięli w niej udział: Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Paweł Urbański oraz przedstawiciele stowarzyszenia "Rowerem do przodu": Maciej Stadniczuk i Robert Górski.

Na spotkaniu poruszono kwestie związane z: budową ścieżek rowerowych na terenie Zielonej Góry, stworzeniem trasy wokół miasta oraz na terenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, a także budową ścieżki "Zielona Strzała". Przedstawiciele stowarzyszenia "Rowerem do przodu" mówili o kłopotach zielonogórskich cyklistów, podkreślali potrzebę poprawy istniejących ścieżek rowerowych, na których występują bardzo wysokie krawężniki, latarnie, brak stojaków przed sklepami i instytucjami. Apelowali również o pozwolenie na wjazd do zielonogórskich parków.

Jednym z głównych tematów konferencji było powołanie oficera rowerowego, wzorem Wrocławia, Warszawy i Gdańska, które są uważane za miasta najbardziej przyjazne dla cyklistów. Osoba wybrana na to stanowisko będzie miała za zadanie koordynowanie wszelkich spraw dotyczących nadzorowania powstawania nowych ścieżek rowerowych, opiniowania projektów, usuwania usterek architektonicznych i prawnych, przez co ma zapewnić mieszkańcom lepsze warunki do jazdy rowerem. Ma także reprezentować interesy rowerzystów w rozmowach z władzami miasta. Oficer ma być zatrudniony przez wybrane w konkursie stowarzyszenie. Krzysztof Kaliszuk poinformował, że uchwała w tej sprawie ma być podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj