1 / 3

Jesień to czas intensywnych prac związanych z zielenią miejską w Katowicach. Wykonano rewitalizację sześciu skwerów o wartości ponad 1 mln zł.

– Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowa naszego miasta to tereny zieleni – parki, lasy, skwery. Przygotowujemy się do rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów, a także tworzenia nowych parków w Katowicach. Jednocześnie realizujemy szereg mniejszych, zielonych inwestycji w dzielnicach, które są odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców, by więcej zieleni pojawiło się także w terenach zabudowanych. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– W ostatnich tygodniach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył prace nad rewitalizacją kolejnych podwórek i skwerów. Ponadto usuwane jest pseudo graffiti z elewacji budynków w ponad 50 miejscach – dodaje.

Pierwsza rewitalizacja dotyczy zieleńca na Wełnowcu przy ul. Kotlarza. Wartość tej inwestycji to 470 tys zł. W ramach rewitalizacji wymieniono nawierzchnię chodnika, a wydepty zostały zamienione w nowe alejki. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci, a całość uzupełniła nowa zieleń i rekultywacja trawników wraz ze wzmocnieniem skarp. W ramach nasadzeń pojawiły się nowe drzewa – głogi i sosny, a także berberysy, bluszcze i barwinek.

W Szopienicach wyremontowano natomiast podwórze przy nieruchomościach ul. Chemiczna i ul. Szabelniania. Koszt inwestycji to ok. 271 tys. zł. Rewitalizacja polegała na przebudowie istniejących schodów, budowie pochylni dla niepełnosprawnych, a także przebudowie układu chodników.

– W ramach inwestycji – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – powstał parking dla 10 samochodów, a także infrastruktura pod pojemniki na odpady. Zmieniliśmy także lokalizację placu zabaw, który został oddalony od drogi. Zakupiliśmy nowe urządzenia zabawowe, a także ławki i kosze na śmieci. Całość uzupełnia rewitalizacja zieleni. Na podwórzu nasadziliśmy ponad 900 drzew, krzewów, pnączy i bylin – mówi Marcin Gawlik, zastępca dyrektora KZGM.

Także w Szopienicach, przy ul. Obrońców Westerplatte, za kwotę 114 tys zł. przeprowadzono rewitalizację skweru zieleni, w ramach której wyłożono kostką nowe chodniki, posadzono drzewa i krzewy ozdobne (m.in. róże płożące i hortensje) oraz kwiaty wczesnowiosenne, a przy istniejących płotach wysadzono bluszcze. Przestrzeń wyposażono również w elementy małej architektury, jak wiata śmietnikowa, ławki i kosze na śmieci, a całość doświetlono lampami solarnymi. Łącznie, do chwili obecnej (gdyż trwają jeszcze prace przy ul. Zamenhofa), zrewitalizowano zieleń na powierzchni ok. 2400 m².

Kolejną inwestycję zakończono w ubiegłym tygodniu w Ligocie. W ramach przyznanych przez Katowice środków na rewitalizację terenów zieleni, KZGM w Katowicach przeprowadził rewitalizację zaasfaltowanego terenu przy ul. Zielonogórskiej i Świdnickiej. Koszt rewitalizacji terenu to ok. 450 tysięcy zł. W ramach prowadzonych prac, usunięto i zutylizowano nawierzchnię asfaltową, wybudowano parking z 15 miejscami postojowymi oraz wykonano nowe ścieżki z wielowymiarowej kostki brukowej bezfazowej wokół wiaty śmietnikowej i parkingu.

Wybudowany został zielony plac rekreacyjny, gdzie pojawiły się ławki i kosze na śmieci oraz liczne nasadzenia – w tym śliwa wiśniowa, grusza drobnoowocowa kilkanaście rodzajów krzewów i bylin. Zamontowano 6 szt. lamp, oświetlających parking i doświetlających skwer wypoczynkowy, wykorzystujących energię słoneczną.

Czytaj więcej

Skomentuj