Komisja Europejska zachęca europejskie miasta do ubiegania się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w latach 2012 i 2013. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 lutego br.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy ma służyć promocji miast, które oferują najwyższy komfort życia w połączeniu z rozwiązaniami urbanistycznymi przyjaznymi środowisku naturalnemu. Jako pierwsza wyróżniona została stolica Szwecji, Sztokholm.

Czyste powietrze, parki i brak zanieczyszczeń, wysoka jakość życia, pomysły na przyjazne miasto – rozpoczęła się rywalizacja o tytuł miasta przyjaznego środowisku na lata 2012 i 2013. Co roku panel ekspertów ds. środowiska i jury będzie wybierać na Zieloną Stolicę Europy jedno europejskie miasto.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Pierwszym takim miastem będzie w 2010 r. stolica Szwecji Sztokholm, rok później tytuł przejmie niemiecki Hamburg. Nagroda będzie przyznawana miastu, które wykaże udokumentowany rejestr osiągnięć w dziedzinie standardów środowiskowych i jest zaangażowane w poprawę stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja Zielonej Stolicy Europy pojawiła się po raz pierwszy w maju 2006 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza w Tallina (Estonia), Jüri Ratasa. Pomysł ma na celu poprawę środowiska w europejskich miastach, a tym samym środowiska jako całości.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest przyznawany miastu, które całościowo poprawiło stan środowiska miejskiego poprzez konkretne działania, takie jak:

– współpraca i partnerstwo władz, mieszkańców, środowisk biznesowych oraz innych zainteresowanych stron mające na celu rozwój i poprawę warunków życia w mieście;
– wdrażanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu;
– zakładanie i powiększanie parków i terenów rekreacyjnych;
– nowoczesne podejście do gospodarki odpadami;
– innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania poziomu hałasu;
– zintegrowane podejście do gospodarki miejskiej mające na celu osiągnięcie pozytywnych długoterminowych skutków.
 
O tytuł Zielonej Stolicy Europy mogą ubiegać się miasta z krajów UE, kraje kandydujące (Turcja, Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) a także kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj