1 / 5

Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się w szesnastce miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy. Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską. 

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest corocznie przez Komisję Europejską miastu wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Konkurs został zainicjowany 22 maja 2008 r., a pierwszą nagrodę zdobył Sztokholm w 2010 r. Warszawa, Kraków i Rzeszów walczą o tytuł Zielona Stolica Europy 2023.

Silna reprezentacja w międzynarodowym gronie

W bieżącej edycji, obok Krakowa, Warszawy, Gdańska i Rzeszowa startuje jeszcze 12 miast. Są to: Belgrad (Serbia), Cagliari (Włochy), Dublin (Irlandia), Gaziantep (Turcja), Helsingborg (Szwecja), Izmir (Turcja), Koszyce (Słowacja), Logrono (Hiszpania), Skopje (Macedonia Północna), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia) oraz Zagrzeb (Chorwacja).

– Warszawa robi wiele w kierunku zrównoważonego rozwoju i cieszymy się, że to jest dostrzegane. Przystąpiliśmy do programu C-40, czyli grupy najbardziej progresywnych klimatycznie miast, zmierzamy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy świadomi wyzwań i trudności, jakie przed nami, ale stawiamy im czoła. Rozwijamy zielono-błękitną infrastrukturę, a siłę naszego miasta konsekwentnie budujemy na trzech filarach: zieleni, wodzie i powietrzu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st Warszawy.

Pozytywna weryfikacja złożonego wniosku i dopuszczenie do udziału w konkursie jest ogromnym sukcesem Warszawy, a jednocześnie rozpoczęciem prawdziwej rywalizacji.

– W ciągu ostatniego roku największa zmiana dokonała się w zakresie transportu. Kraków szczególnie w czasie pandemii wykonał skok, jeśli chodzi o transport rowerowy: mamy bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców kładkę rowerową nad torami kolejowymi w pobliżu Bonarki, która pozwala na bezkolizyjne przejechanie przez skrzyżowanie ulic Kamieńskiego, Powstańców Śląskich i torów kolejowych i mamy nowe ścieżki rowerowe w centrum miasta – ocenia dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf i dodaje, że Kraków sukcesywnie nadrabia zaległości w planowaniu przestrzennym, wykupuje nowe tereny pod zieleń, prowadzi zalesianie i rozwija program retencjonowania wód opadowych np. w Parku Lotników Polskich powstał zbiornik – staw.

Równocześnie dyrektor ZZM w Krakowie dostrzega bardzo silną konkurencję w tej edycji konkursu. – Ze strony polskiej to najsilniejsi gracze, którzy realizują bardzo ciekawe projekty dotyczące poprawy jakości życia. Są też stolica Estonii – Tallinn, który przed rokiem był w finale i irlandzki Dublin” – mówi Piotr Kempf. W jego opinii miasta Europy Środkowo-Wschodniej bardzo mocno aspirują do tego tytułu, choć do tej pory żadne z tej części Europy go nie otrzymało. Wyjątkiem jest Lublana, która jest miastem alpejskim o nieco innym charakterze. – W tym roku Kraków ma apetyt, co najmniej na finał – dodaje dyrektor ZZM.

600 tys. euro dla zwycięzcy

Wnioski wszystkich uczestniczących miast są aktualnie poddawane ocenie panelu ekspertów. Finaliści zostaną ogłoszeni w kwietniu br. Prezentacje miast, które znajdą się w finale, przewidziane są na wrzesień 2021 r. Wtedy też, w trakcie ceremonii, która odbędzie się w Lahti, zostanie ogłoszony zwycięzca.

Zwycięskie miasto zarobi 600 tysięcy euro, a finaliści zdobędą po 200 tysięcy euro, które mogą zostać wydane na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem.

O nagrodzie

Celem wyróżnienia jest nagradzanie miast (oraz zachęcanie innych) do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności, dbając jednocześnie o środowisko.

Doceniane są konkretne działania, takie jak:

  • współpraca i partnerstwo między władzą, przedsiębiorstwami i obywatelami, mające na celu rozwój i poprawę warunków życia w mieście,
  • wdrożenie rozwiązań zrównoważonego rozwoju,
  • założenie oraz rozwój parków i terenów rekreacyjnych,
  • nowoczesne podejście do gospodarki zarządzania odpadami,
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń,
  • zintegrowane podejście do zarządzania miastem, zapewniające pozytywne i długoterminowe skutki.

Ważne jest, by nagradzać miasta, które podejmują starania, mające na celu ulepszenie środowiska miejskiego oraz rozwój w stronę jak najzdrowszych i jak najbardziej zrównoważonych standardów życia. Nagroda pozwala inspirować się wzajemnie i dzielić dobrymi praktykami.

Dotychczasowymi zwycięzcami były: Sztokholm (Szwecja), Hamburg (Niemcy), Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Nantes (Francja), Kopenhaga (Dania), Bristol (Wielka Brytania), Ljubljana (Słowenia), Essen (Niemcy), Nijmegen (Holandia), Oslo (Norwegia), Lizbona (Portugalia) i Lahti (Finlandia).

Czytaj więcej

Skomentuj