Pięć miliardów euro na ekologię z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie trafiać do Polski do roku 2013. Część z tych pieniędzy pomoże budować nowe oczyszczalnie ścieków czy instalacje do unieszkodliwiania odpadów na Dolnym Śląsku.

To jedna z wiadomości, jakie usłyszeli uczestnicy tegorocznego IX Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju (12-14 marca 2008 r.). W spotkaniach wzięło udział ponad 300 samorządowców z całego regionu. Perspektywy pozyskiwania unijnych funduszy przedstawiali m.in.: Ewa Mańkowska, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Bartosz Bałabuch z Ministerstwa Środowiska.

– Z województwa dolnośląskiego po pieniądze z POIiŚ zgłoszono do tej pory 30 przedsięwzięć – mówi Ewa Mańkowska, prezes WFOŚiGW. – Wśród nich większość, bo aż 27, to zadania związane z gospodarką wodno-ściekową. Pozostałe dotyczą gospodarki odpadami.

WFOŚiGW prowadził również w trakcie trzydniowego Forum punkt informacyjny o unijnym programie POIiŚ.

Wrocławski Fundusz nie poprzestał jednak tylko na informacjach. Ufundował również specjalne nagrody finansowe – trzy „Zielone czeki” po 10.000 zł każdy – dla dolnośląskich liderów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, którzy zostali już docenieni w innych ogólnopolskich, prestiżowych konkursach: w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP oraz w konkursie „O Puchar Recyklingu”, organizowanym przez redakcję „Przeglądu Komunalnego”. Czeki trafiły do: Tadeusza Krzakowskiego, prezydenta Legnicy, Czesława Kręcichwosta, burmistrza Kudowy i Macieja Mikołajczyka, prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj