Laureaci konkursu „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!” otrzymali od wiceministra środowiska Piotra Otawskiego statuetki za najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska.

Wiceminister Piotr Otawski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i pogratulował „zielonym miastom” nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań. – Cieszę się, że ten konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony. To pokazuje kierunek prośrodowiskowych działań podejmowanych w wielu polskich gminach i miastach, kierunek w którym trzeba podążać. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę, aby działania dotyczące ochrony środowiska i poprawy jakości życia były doceniane przez społeczność lokalną.

Konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości” był skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Celem przedsięwzięcia było promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia.

Cztery „zielone miasta”, czyli Gdańsk, Bydgoszcz, Chojnice i Tczew otrzymały nagrody główne za zrealizowane projekty w następujących kategoriach:
„gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” – Gdańsk za realizację projektu pt.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”;
„efektywność energetyczna w budownictwie” – Bydgoszcz za  realizację projektu pt.: „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii”;
„zieleń w mieście” – Chojnice i Tczew za realizacje projektów pt.: „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Chojnicach” oraz „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Tczewie”.

Ponadto ze względu na wyrównany, wysoki poziom realizowanych projektów zostały przyznane wyróżnienia:
– w kategorii „transport ekologiczny i infrastruktura drogowa” dla Bydgoszczy, Gdańska, Radomia, Torunia i Wąbrzeźna;
– w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” dla Grójca, Kolna, Niska i Płońska;
– w kategorii „efektywność energetyczna w budownictwie” dla Gdańska, Kościerzyny, Mińska Mazowieckiego i Sępólna Krajeńskiego;
– w kategorii „ochrona powietrza” dla Kościerzyny, Ostrowca Świętokrzyskiego i Żyrardowa;
– w kategorii „zieleń w mieście” dla Bydgoszczy, Jasła, Lublina, Mogilna, Nowego Targu, Puław, Szklarskiej Poręby, Torunia, Wejherowa, Węgorzewa i Wrocławia;
– w kategorii „system zapobiegania powstawaniu odpadów i ich ponownego wykorzystywania”  dla Płońska i Legnicy;
– w kategorii „planowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ZIT” dla Nowego Warpna, Torunia i Jasła.

Nagrodą dla wszystkich zwycięskich miast i gmin był udział ich przedstawicieli w jednej z czterech wizyt studyjnych do miast europejskich, będących laureatami konkursu Komisji Europejskiej Zielona Stolica Europy (European Green Capital).

Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj