1 / 6

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi otrzymała nagrodę im. Jerzego Regulskiego za najlepszą ideę w kraju – nowatorski program zazielenienia Starego Polesia, obejmujący m.in. tworzenie ulic-ogrodów, woonerfów oraz parków kieszonkowych.

Na program Zielone Polesie składa się przemiana kilkunastu łódzkich ulic w ulice-ogrody i tzw. woonerfy, a także uspokojenie ruchu, kreowanie nowych terenów zieleni, m.in. w formie pocket-parków (parków kieszonkowych) oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Program  został przygotowany w łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierownictwem Anny Sokołowskiej. Obejmuje on historyczną dzielnicę Wiązowa, dziś nazywaną Starym Polesiem.

Nagroda za ideę

Zespół MPU dostał właśnie za Zielone Polesie nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea”. Nagroda została ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje oparte o program Zielone Poleskie rozpoczęły się w 2016 r. na odcinkach ul. Strzelców Kaniowskich, Lipowej i Pogonowskiego. Zamieniły się one w miejsca przyjazne mieszkańcom, ze szpalerami drzew, ławkami i kwietnikami. Został na nich uspokojony ruch i zachowane miejsca parkingowe. Kolejne powstają na ul. Wólczańskiej i 1 Maja.

Parki dla kamienic

Od 2016 r. powstały także cztery parki kieszonkowe. Wolne miejsca między kamienicami zwykle się zabudowuje, aby uzupełnić pierzeję. W przypadku Starego Polesia, na którym terenów zieleni jest mało, te „kieszenie” zamienia się w małe parki. Dwa powstały przy ul. Strzelców Kaniowskich i po jednym przy ul. Legionów i Struga. W tym roku powstaną dwa kolejne przy ul. Pogonowskiego.

Obecnie – wspólnie z mieszkańcami – powstają projekty zielonych inwestycji dla trzech kolejnych odcinków w obrębie ul. Lipowej i Strzelców Kaniowskich. Dzięki temu projektowi, realizowanemu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach pilotażowego programu rewitalizacji, powstanie model współpracy z mieszkańcami przy projektowaniu przestrzeni publicznych, z którego będzie mógł korzystać cały kraj.

W skład zespołu projektowego, który przygotował program Zielone Polesie wchodzą: Anna Sokołowska,  Gerard Goszczko, Małgorzata Saciuk i Bartłomiej Idzikowski. Dyrekcja: Robert Warsza, Danuta Lipińska i Aneta Tomczak.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj