Prezydent Miasta Poznania powołał Zespół ds. ogrodów wertykalnych. Celem tego zespołu jest przygotowanie możliwości stworzenia programów wsparcia dla mieszkańców tworzących zewnętrzne ogrody wertykalne i zielone dachy na terenie Poznania oraz opracowanie zasad jego realizacji.

Problem zanieczyszczenia powietrza budzi coraz większe zainteresowanie opinii publicznej. Pojawiają się inicjatywy społeczne służące poprawie tego stanu. Wyzwaniem dla miast jest likwidacja wysp ciepła i zimna, charakterystycznych dla dużych aglomeracji miejskich, wpływających negatywnie na lokalny klimat.

Jednym z rozwiązań jest zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych oraz zasłanianie łatwo nagrzewających się latem i wychładzających zimą powierzchni ścian i budynków poprzez tworzenie ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów.

W skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele wydziałów: Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Urbanistyki i Architektury, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także radni Miasta Poznania – Sara Szynkowska vel Sęk, Łukasz Kapustka, Halina Owsiana, Anna Wilczewska, Dominika Król, Marek Sternalski, Filip Olszak. W zespole zasiada również reprezentantka Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska – Magdalena Garczarczyk.

Zielone dachy oraz ściany przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń zawartych w miejskim powietrzu – i gazowych, i pyłowych. Rośliny rosnące na takich dachach oraz ścianach produkują w procesie fotosyntezy tlen, pochłaniając przy tym CO2.

Czytaj więcej

Skomentuj