Tegoroczny Zielony Tydzień, największa doroczna konferencja poświęcona europejskiej polityce środowiskowej odbędzie się w dniach 3-6 czerwca w budynku Charlemange w Brukseli.

Zgodnie z przyświecającym temu wydarzeniu hasłem: „Ziemia jest tylko jedna – nie zmarnujmy jej!”, tematem obrad Zielonego Tygodnia 2008 jest konieczność bardziej zrównoważonego korzystania z surowców naturalnych w Europie i na świecie. Oprócz 38 sesji konferencyjnych zaplanowano bogaty program imprez towarzyszących, wśród nich uroczystość 3 czerwca, na której komisarz ds. środowiska Stavros Dimas ogłosi zwycięzców Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko edycji 2008. Nominowanych zostało 11 przedsiębiorstw z 7 państw członkowskich. Komisarz Dimas otworzy i zamknie obrady, a udział w nich wezmą wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen i komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kuneva.

– Ludzkość zużywa naturalne zasoby Ziemi w zastraszającym tempie, a jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę jak szybko postępuje ten proces. Ilość produkowanych przez nas odpadów przewyższa nasze możliwości recyklingu. Konieczne jest pilne podjęcie działań, by podnieść świadomość społeczną i polityczną w tej kwestii oraz by odwrócić te tendencje. Zielony Tydzień jest dla Komisji i innych unijnych instytucji bezcenną okazją nie tylko do przedstawienia uzasadnienia dla podejmowanych działań, lecz również do wysłuchania, co w tej kwestii mają do powiedzenia inne zainteresowane strony oraz do zaczerpnięcia z bogactwa ich doświadczeń – mówi Stavros Dimas.

Po ośmiu latach obecności Zielony Tydzień zyskał opinię najważniejszego dorocznego forum, na którym zainteresowane strony mogą toczyć dialog i wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu ochrony środowiska. Skupia on około 3000–4000 przedstawicieli z różnych szczebli administracji publicznej, międzynarodowych instytucji, świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowych i akademickich. Nadrzędnym celem jest znalezienie najbardziej skutecznych rozwiązań, które umożliwią ochronę europejskiego środowiska naturalnego i poprawę jego stanu teraz i w przyszłości. Wstęp na obrady Zielonego Tygodnia jest wolny i bezpłatny.

Odbywające się pod ogólnym hasłem zrównoważonego zużycia zasobów obrady Zielonego Tygodnia 2008 będą toczyły się w czterech grupach podtematycznych: zasoby a gospodarka odpadami; zrównoważona konsumpcja i produkcja; przyroda i różnorodność biologiczna; oraz zmiany klimatyczne.

38 sesji konferencyjnych obejmie szeroki wachlarz zagadnień: poczynając od planów Komisji dotyczących przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji po wyzwania związane z gospodarką odpadami na Okupowanych Terytoriach Palestyny, poprzez kwestie takie jak gospodarcze skutki utraty różnorodności biologicznej, zastosowanie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta w stosunku do produktów, oszczędzanie wody aż po wady i zalety biopaliw.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj