Podczas posiedzenia w Słupsku 12 października członkowie Zarządu Zwiazku Miast Polskich poparli wniosek Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas spotkania w Słupsku Zarząd ZMP postanowili wesprzeć wniosek do TK (m.in. postarać się o szybsze rozpatrzenie wniosku), złożony przez RM Inowrocławia w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym zaskarżono przepisy dotyczące organizowania przez gminy przetargu na odbieranie odpadów komunalnych.

Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza zapewnił, że kilkaset gmin w Polsce opowiedziało za tym wnioskiem, a niektóre podjęły nawet uchwały w tej sprawie (np. Toruń, Środa Wielkopolska).

Zarząd ustalił, że zaapeluje do miast członkowskich o podejmowanie uchwał czy stanowisk popierających wniosek Inowrocławia  oraz kierowanie ich bezpośrednio do Trybunału. Poparcie dla tej inicjatywy wyrazili również obecni na posiedzeniu Zarządu przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO). Ich zdaniem konieczne jest wprowadzenie do ustawy przepisu umożliwiającego stosowanie zamówień wewnętrznych "in house" na odbiór odpadów.

źródło: ZMP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj