Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami złożył 31 lipca skargę do Komisji Europejskiej. Dotyczy ona naruszenia przez RP prawa unijnego w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi nad treścią projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Chaos, bezkierunkowe poprawianie niedoskonałego rozporządzenia, brak wielu kluczowych zapisów, niespójność i nielogiczność to najczęstsze opinie płynące od przedstawicieli branży odpadowej na temat regulacji w sprawie kolejnych, nowych projektów rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zawirowania wokół ciągle „ulepszanych” przez Ministerstwo Środowiska wersji rozporządzenia począwszy od projektu przygotowanego 9 kwietnia br. (więcej w artykule „Branża o rozporządzeniu MBP: żądamy zmian” z 5/2015 r. w Przeglądzie Komunalnym) śledzili bacznie, m.in. przedstawiciele Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO).

Czytaj także >>> Branża o rozporządzeniu MBP: żądamy zmian!

Deregulacje w systemie

– Z najwyższym niepokojem obserwujemy poczynania urzędników Ministerstwa Środowiska, którzy wraz z szóstym projektem rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z 09.04.2015 r., próbują poprzez akt niższej rangi niż ustawa, zdewastować podstawowe dokonania wielkiej reformy odpadowej z 2011 r., a także dezawuować swoją dotychczasową linię interpretacyjną. Przede wszystkim w tych aspektach, które dotyczą kontroli migracji strumieni odpadowych, a także ich skoncentrowania jako wsadu do istniejących bądź mających powstać RIPOK-ów – mówi Witold Zińczuk przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Jak wyjaśnia środkami do celu były: bezpośrednie odtransportowanie odpadów do RIPOK oraz kompletność usługi przetwarzania w RIPOK. Nie rozumiemy powodów – kontynuuje W. Zińczuk – dla których urzędnicy Ministerstwa Środowiska próbują tak drastycznie zdekomponować dopiero co powstały system, ale skutki mogą być katastrofalne. Przede wszystkim nie wiadomo byłoby po co wprowadzona była reforma 2011 r. – Od projektu datowanego na 9 kwietnia powstały jeszcze trzy, z których MŚ nie wycofuje się co do zasady ze swoich destruktywnych pomysłów, aby zdekomponować powstały system, szczególnie w zakresie kompletności przetwarzania w RIPOK – dodaje.

Czytaj także >>> Kolejny projekt rozporządzenia ws. MBP! Branża zdezorientowana

Nieskuteczne środki perswazji

ZPGO już wielokrotnie zgłaszał swoje uwagi na temat kolejnych wersji projektu rozporządzenia o MBP. Wśród nich wyróżnić należy:

  1. Uwagi ZPGO do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (dot. wersji z 16.01.2015)
  2. Uwagi ZPGO do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (dot. wersji z 09.04.2015)
  3. Stanowisko Wspólne ZPGO, PIGO, KIG oraz KIGO w sprawie wybranych aspektów dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie MBP (dot. wersji z 09.04.2015)
  4. Uwagi ZPGO do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (dot. wersji z 08.06.2015)

Ostatecznie wyczerpując wszelkie środki perswazji ZPGO złożył w tej sprawie 31 lipca br. skargę do Komisji Europejskiej. Z kolei 4 sierpnia br. MŚ złożyło wniosek do KE o notyfikację projektu rozporządzenia (opatrzonego datą 28 lipca 2015 r).

Jednocześnie ZPGO zaapelował do opinii publicznej oraz sił politycznych o interwencję w sprawie ww. projektu rozporządzenia.

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Wreszcie ktoś poczynił ten krok, bo rada ripok, pigo, kigo itp nie robią nic. Szkoda że nie zaskarżyli również ustawy o zmianie ustawy o odpadach ze stycznia br.

Skomentuj