W wybranych lokalizacjach Szczecina najpierw zaniechano koszenia trawników, później grabienia liści a teraz – odśnieżania alejek. Przyczyna jest jedna: ochrona zasobów przyrodniczych miasta.

W szczecińskich parkach rozpoczął się montaż 250 tabliczek, które ostrzegają przed śliską nawierzchnią. Znajdą się przy wejściach na teren zieleńców. Wraz z montażem kosztowały Zakład Usług Komunalnych ok. 30 tys. zł.

Szczecin jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które już w ubiegłym roku częściowo wstrzymało koszenie parków i skwerów. W tym roku całkowicie zaniechano działania, a teraz Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie postanowił iść krok dalej: grabienie liści ograniczone zostanie do absolutnego minimum. Odbywało się będzie wyłącznie w sytuacjach interwencyjnych.

Coraz więcej miast rezygnuje z grabienia liści

Podobna sytuacja odnosi się do odśnieżania. W przypadku opadów śniegu pozostanie on na alejkach. Wstrzymanie wszystkich tych prac pomoże przetrwać zimę nie tylko jeżom, ale również owadom.

Zalegające liście rozkładając się dostarczają do gleby cenne składniki organiczne, utrzymują wilgotność podłoża, chronią przed ewentualnym przemarzaniem systemów korzeniowych. Stanowią schronienie oraz bazę pokarmową dla parkowej fauny.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj