Ponad połowa ludzkości mieszka w miastach, które są „skonstruowane” według XIX-wiecznych standardów inżynierii i nie zapewniają odpowiedniego poziomu jakości życia.

Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO realizują w Łodzi największe przedsięwzięcie naukowo-badawcze Komisji Europejskiej, dotyczące zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Łódź jest jednym z dziewięciu miast na świecie, które biorą udział w projekcie SWITCH (Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health) – poza sześcioma miastami europejskimi w projekcie uczestniczy Accra w Ghanie, Pekin w Chinach oraz Belo Horizonte w Brazylii.

– Jednym z zagadnień, którym się zajmujemy, obok działań na rzecz poprawy jakości wody i powietrza, jest działanie na rzecz zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do terenów zielonych i rekreacyjnych – mówi dyrektor ERCE Profesor Maciej Zalewski – Łódź ma w sobie „zielony” potencjał, który cały czas czeka na odkrycie. Byliśmy zbyt skoncentrowani na naszej miejskiej tradycji przemysłowej, żeby zastanowić się nad zdrowiem i ekologią – dodaje.

Program SWITCH zachęca  tych, którzy mają realny wpływ na kształtowanie jakości życia mieszkańców Łodzi, w tym developerów, by do realizacji inwestycji włączali rozwiązania sprzyjające środowisku i zrównoważonemu rozwojowi.

Jednym z członków grupy Lerning Alliance – platformy współpracy w ramach projektu SWITCH obok instytucji zaangażowanych w proces zarządzania zasobami w mieście i regionie, jest łódzki developer Tree Development Group, który będzie realizował projekt „zielonego” osiedla w renanuturyzowanej dolinie rzeki Sokołówki na Bałutach, którego architektura ma być projektowana w harmonii z  wymogami naturalnego krajobrazu.
Już obecnie w ramach projektu renaturyzacji rzeki Sokołówki Urząd Miasta Łodzi stworzył jeden zbiornik zaporowy między ulicami Zgierską i ul. Włókniarzy w okolicach parku Julianowskiego, drugi został zaprojektowany i czeka na realizację.

– Część projektu realizowana w Łodzi oparta jest na kilkunastoletnich badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim i w Międzynarodowym Instytucie Polskiej Akademii Nauk – Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, a dotyczy głównie zwiększania ilości zieleni i obszarów czystej wody poprzez renaturyzację rzek miejskich, takich jak Sokołówka czy Jasień – opowiada prof. Zalewski.

– Koncepcje i metody realizowane w ramach projektu SWITCH, są wiodące w skali międzynarodowej i myślę, że postępująca rewitalizacja miasta w połączeniu z renaturyzacją rzek i obszarów zielonych jest kluczowa, aby Łódź stała się znaczącą europolią – dodaje prof. Maciej Zalewski.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj