W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k. Ełku rozpoczęła się końcowa faza testów przed oddaniem inwestycji do użytku. Obiekt będzie odbierał odpady komunalne z 12 mazurskich gmin.

W zakładzie rozpoczął się już rozruch próbny, podczas którego pierwsze odpady trafiły na linię technologiczną. Wcześniejsze próby przedrozruchowe i rozruchowe zakończyły się pomyślnie. Ostatnia faza testów potrwa do końca lutego 2012 r. Po analizie wyników prób nastąpi potwierdzenie gwarancji technologicznych i ekologicznych, co jest warunkiem oddania zakładu do użytku.

Projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku" współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu przekracza 86 mln zł, z czego 41,9 mln zł to środki unijne. Prace budowlane zaczęto w maju 2010 r.

Beneficjentem programu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-Mazury, powołane przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna". Związek utworzyło miasto Ełk oraz gminy: Olecko, Gołdap, Biała Piska, Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i Dubeninki. Zakład w Siedliskach będzie odbierał i przetwarzał odpady komunalne od 158 tys. mieszkańców 12 gmin z czterech powiatów na Mazurach. Rocznie ma unieszkodliwiać 42 tys. ton odpadów.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj