Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw”, położony w gm. Ceków w pow. Kaliskim był czasowo zamknięty w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Ponownie wystartował 1 września.

„Orli Staw” rozpoczął przyjmowanie odpadów od ponad 350 tys. mieszkańców z terenu 22 gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przedsiębiorstwo było czasowo zamknięte w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi.

Uruchomiono nowo zamontowane sita bębnowe. Jednocześnie prowadzono prace przy budowie nowej hali sortowni. Wykonano też naprawy infrastruktury zakładu, takie jak naprawa nawierzchni czy malowanie powłok urządzeń i maszyn, które podczas codziennej pracy zakładu były bardzo trudne do zrealizowania.

Przerwa trwała przez okres wakacyjny (lipiec-sierpień). W tym czasie odpady komunalne wytwarzane na ternie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” trafiały do instalacji zastępczych, z którymi gminy te podpisały stosowne umowy.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj